Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2005

Information om fosterdiagnostik

Genetisk rådgivning - Risikovurdering - Misdannelsesskanning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning – Risikovurdering - Misdannelsesskanning

Vejledningen er udarbejdet afMette Dahl Sørensen, praktiserende lægePia Koefoed, praktiserende læge

For hjælp til kapitlet om genetisk rådgivning takkes professor, overlæge, dr.med. Flemming Skovby. For hjælp til kapitlerne om biokemiske markører, nakkefoldskanning og invasiv undersøgelse takkes professor, overlæge, dr.med. Ann Tabor.

SekretariatsbistandLægelig konsulent, seniorforsker, ph.d. Lars Bjerrum og sekretær Anette Lindblad.

Vejledningen er finansieret af Fagligt Udvalg under Landsoverenskomsten mellem P.L.O. og Amtsrådsforeningen. 

Udgivet af: Dansk selskab for almen medicin i samarbejde med Fonden for Tidsskrift for praktisk lægegerning Tegninger: Alice Lodberg Madsen Layout og forsidetegning: Falk & musen Tryk: Budolfi Tryk, Aalborg Oplag: 6.500 ISBN: 87-91244-02-1 1. udgave 1. oplag

© DSAM 2005

Vejledningen kan ses på www.dsam.dk  og bestilles hos Tidsskrift for praktisk lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 3526 6785.