Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2005

Information om fosterdiagnostik

Genetisk rådgivning - Risikovurdering - Misdannelsesskanning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Litteraturliste og web-adresser

Sundhedsstyrelsen. Meddelelse om prænatal diagnostik. København: Sundhedsstyrelsen, 1981.

Sundhedsstyrelsen. Vejledning og redegørelse: Prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse. København: Sundhedsstyrelsen, 1994.

Sundhedsstyrelsen. Retningslinjer for fosterdiagnostik – prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik. København: Sundhedsstyrelsen, 2004.

Sundhedsstyrelsen. Fosterdiagnostik og risikovurdering, rapport fra en arbejdsgruppe. København: Sundhedsstyrelsen, 2003.

Sundhedsstyrelsen. Risikovurdering og fosterdiagnostik. Information til gravide. København: Sundhedsstyrelsen, 2004.

Sundhedsstyrelsen. Svangreomsorg: retningslinier og redegørelse: sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode. København: Sundhedsstyrelsen, 1998.

Schiøtt KM, Ulbjerg M. Obstetrisk ultralydsscanning. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2004;10.

Sygesikringens forhandlingsudvalg. Sygesikringens administrative information vedrørende ændring i profylakseaftalen 1. november 2004.

H:S: information til gravide om nakkefold.Gigerenzer G. Reckoning with risk.

Reventlow S, Lauritzen T. Risiko og forebyggelse. København: Fadl’s Forlag, 1998.

Web-adresser

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk (OBS! Linket er ikke længere aktivt).Her kan der ledes under udgivelser øverst på startsiden og søges på fosterdiagnostik.

Sundhedsstyrelsen: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2004/publ/Publ2004/Informeret_valg.pdf (OBS! Linket er ikke længere aktivt).

Sundhedsstyrelsen: Fosterdiagnostik og risikovurdering. Rapport fra en arbejdsgruppe 2003:/Tilsyn/Biomedicin/Fosterdiagnostik.aspx?lang=da (OBS! Linket er ikke længere aktivt).

Sundhedsstyrelsen: Risikovurdering og fosterdiagnostik. Information til gravide 2004:/publ/Publ2004/Fosterdiagnostik_pjece.pdf (OBS! Linket er ikke længere aktivt).

H:S information til gravide kvinder: https://www.nakkefold-hs.dk (OBS! Linket er ikke længere aktivt).