Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Hjemmeblodtryksmåling i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

HJEMMEBLODTRYKSMÅLING – en praktisk vejledning

Diagnosen hypertension, og dermed behandlingsindikation, bør ikke stilles uden hjemme- eller døgn-BT-måling.

Årsagen til korrektion mellem hjemme-BT og konsultations-BT er, at det gennemsnitlige hjemme-BT er ca. 5/5 mmHg lavere end konsultations-BT. Jo højere BT desto større forskel, mens der ved lave BT-værdier (<130/80 mmHg) er god overensstemmelse. Derfor er der ikke behov for at korrigere ved lave BT-værdier.

Husk vurdering af risikofaktorer og evt. hypertensive komplikationer.

For nærmere information: se DSAM’s »Vejledning om forebyggelse af iskæmisk hjerte-kar-sygdom, 2007«, www.dsam.dk eller Dansk Hypertensionsselskabs »Behandlingsvejledning, 2004« samt »Vejledning i diagnostisk blodtryksmåling – på døgnbasis, hjemme og i konsultationen, 2006«, www.hypertension.suite. dk/Guidelines.