Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2009

Hjemmeblodtryksmåling i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Hjemmeblodtryksmåling i almen praksisDenne 2. udgave er revideret af professor, ph.d., praktiserende læge Bo Christensen.

Koordinator for DSAM’s kliniske vejledninger Anette Lindblad og konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger, speciallæge i alm.med. og klinisk farmakologi, ph.d. Lars Bjerrum har ydet sekretariatsbistand.

Vejledningen er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Dansk Hypertensionsselskab.

Vejledningen er finansieret af Fagligt Udvalg under Landsoverenskomsten mellem PLO og Danske Regioner.

Udgivet af: Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Fonden for tidsskrift for praktisk lægegerning.

Sats og grafisk tilrettelæggelse: Lægeforeningens forlag Tryk: Islev Tryk a/s Oplag: 5.000

ISBN: 978-87-91244-08-7 2. udgave 1. oplag © DSAM 2007

Vejledningen kan ses og bestilles hos www.dsam.dk eller hos Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 35 26 67 85.