Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2022

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Spørgsmål og svar om forbyggelse, udredning og behandling

Anbefalingers styrke og evidens

Grade type

Anbefalingens styrke

Anbefaling I

Anbefalingen har effekt og er brugbar. Gevinsten vurderes at være klart større end ulemperne.

Anbefalingen findes oftest indiceret for alle patienter.

Anbefaling IIA

Anbefalingen har effekt og er brugbar. Gevinsten vurderes at være større end ulemperne.

Anbefalingen skal overvejes ved den enkelte patient.

Anbefaling IIB

Gevinsten ved anbefalingen skønnes at være større end ulemperne, men dette er ikke underbygget af stærk evidens.

Anbefalingen kan overvejes.

Anbefaling III

Der er generel enighed om, at de samlede ulemper ved interventionen/behandlingen er større end gevinsten

Evidensniveau

Kvalitet

Evidens A

Evidensbaseret på mange randomiserede studier af høj kvalitet eller metaanalyser, der viser konsistente resultater, som kan anvendes direkte på anbefalingen.

Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt.

Evidens B

Evidensbaseret på enkelte randomiserede studier eller store ikke-randomiserede studier.

Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er anderledes.

Evidens C

Evidensbaseret på ekspertvurderinger og/eller mindre studier, retrospektive studier eller registerstudier.

Der er begrænset tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt.

God klinisk praksis

Bygger på faglig konsensus blandt medlemmerne af den arbejdsgruppe, der har udarbejdet den kliniske retningslinje. Anbefalingen anvendes, når der ikke foreligger relevant evidens.

Anbefalingen kan være enten for eller imod interventionen.