Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2022

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Spørgsmål og svar om forbyggelse, udredning og behandling

Kolofon

Iskæmisk hjerte-kar-sygdomSpørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2022 (2018), ajourføring af 1. udgave, 1. oplag

ISBN (elektronisk/html-version): 978-87-91244-29-2

Manuskript, arbejdsgruppe 2022

Bo Christensen (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, professor, ph.d., Region Midtjylland  Susanne Larsen, praktiserende læge, Region SjællandBirgit Lund, praktiserende læge, ph.d., Region MidtjyllandHelle Kold Bødtker Mortensen, praktisernde læge, Region MidtjyllandPeter Bonfils, praktiserende læge, ph.d., Region Hovedstaden

Derudover har Mogens Lytken Larsen, professor emmiritus ved Aalborg Universitetshospital, været tilknyttet arbejdsgruppen som rådgiver.

Forlagsredaktion 2022

Lone Niedziella. LingoLab Translation

Interessekonflikter

Ingen angivet

Finansiering

Vejledninger i regi af DSAM udarbejdes for midler afsat via ”Overenskomst om almen praksis”.

Manuskript, arbejdsgruppe 2018

Bo Christensen (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, professor, ph.d., Region Midtjylland  Susanne Larsen, praktiserende læge, Region SjællandMerete Mølberg, praktiserende læge, Region HovedstadenBirgit Lund, praktiserende læge, ph.d., Region MidtjyllandHelle Kold Bødtker Mortensen, uddannelseslæge, FYAM, Region MidtjyllandPeter Bonfils, uddannelseslæge, FYAM, ph.d., Region Hovedstaden

Derudover har

Kirsten Høj, læge, ph.d.-studerende, været hovedforfatter til kapitlet om fysisk aktivitet ogSteen Stender, professor, været hovedforfatter til kapitlet om kost.Lotte Willumsen, praktiserende læge, Region Hovedstaden, deltog i arbejdsgruppen under de indledende møder.

Tilknyttet arbejdsgruppen som rådgiver:Mogens Lytken Larsen, professor, Aalborg Universitetshospital

En stor tak til:Michael Hecht Olsen, professor, Holbæk Sygehus, samt Kent Lodberg Christensen, overlæge, Aarhus universitets Hospital, for bidrag til afsnittet om hypertension.

Forlagsredaktion 2018Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning