Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Insulinbehandling

Forord

Dette er en opdatering af DSAM's kliniske vejledning i insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes.

Vejledningen er baseret på og i overensstemmelse med DES'/DSAM's fælles nationale anbefalinger fra 2018. Der er ikke medtaget referencer i denne vejledning; der henvises til den nationale vejledning.

Målgruppen for denne vejledning er de praktiserende læger og deres personale, som selvstændigt varetager opstart af og behandling med insulin af patienter med type 2-diabetes. Det har været målet at lave en enkel og pragmatisk instruks, som er overskuelig, selv om man måske ikke har stor erfaring med insulinbehandling. I denne vejledning har vi – ligesom i den tidligere – fokuseret på den praktiske håndtering af behandlingen: Hvad skal man helt konkret gøre?

Vi håber, at vejledningen er brugbar i en travl klinisk hverdag.

Skrivegruppen, marts 2018