Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Insulinbehandling

Samarbejde med hjemmeplejen om hjemmeblodsukkermåling

Formålet med blodsukkermåling hos patienter i stabil fase – dvs. når HbA1c (langtidsblodsukkeret) er tilfredsstillende – er alene at opfange tendens til hypoglykæmi.

Diætbehandling

Ingen indikation for blodsukkermåling.

Andre typer diabetbeshandling, bortset fra SU-stoffer og insulin

Ingen indikation for blodsukkermåling.

Behandling med SU-stoffer

Hypoglykæmi hos patienter i behandling med SU-stoffer er sjælden, men kan udvikle sig til langvarig hypoglykæmi grundet stoffernes lange halveringstid. Der bør derfor observeres for recidiv af hypoglykæmi mindst 24 timer efter den primære behandling.

Mål hjemmeblodsukker hvis der tidligere har været tilfælde med lave blodsukkerværdier. Ellers kun i perioder med ændringer i livsstil og eller mistanke om lave blodsukkerværdier.

Blodsukkerværdier skrives ned og sendes evt. efter aftale som korrespondance til patientens læge. NB. I tilfælde at infektioner/feber bør der måles fasteblodsukker dagligt.

BEHANDLINGSREGIME

MÅLING

LÆGEN KONTAKTES UMIDDELBART, HVIS BLODGLUKOSE ER:

SU

2 sammenhængende dage hver 2. uge – før morgenmad – før frokost – før aftensmad – før sengetid (kl. 22-23)

< 7 mmol/l før sengetid

eller

< 4 mmol/l på andre tidspunkter

Insulinbehandling

Det anbefales at måle blodglukoseværdier 2 gange ugentligt hver 2. uge og i 3 dage før næste kontrol, som beskrevet herunder. Målingerne kan med fordel sendes til lægen før diabeteskontrollen.

De målte blodsukkerværdier skrives ned og sendes evt. efter aftale som korrespondance til patientens læge.

NB. I tilfælde af infektioner/feber bør der måles glukose som minimum før hver injektion.

Behandlingsregime

Måling

Start behandling* og kontakt evt lægen hvis blodglukose er:

Insulin før aftensmad eller før sengetid

2 sammenhængende dage hver 2. uge – før morgenmad

< 4 mmol/l

Insulin før morgenmad

2 sammenhængende dage hver 2. uge

– før sengetid (kl. 22-23)

< 7 mmol/l

Insulin x 2 (før morgen- og aftensmad)

2 sammenhængende dage hver 2. uge

– før morgenmad

– før sengetid (kl. 22-23)

< 7 mmol/l før sengetid

eller

< 4 før morgenmad

Insulin x 4

2 sammenhængende dage hver 2. uge

– før morgenmad

– før frokost

– før aftensmad

– før sengetid (kl. 22-23)

< 7 mmol/l før sengetid

eller

< 4 mmol/l på andre tidspunkter

*BEHANDLING AF LET OG MODERAT HYPOGLYKÆMI UDEN PÅVIRKET BEVIDSTHED

  • 150 ml juice eller sød saft (15 g hurtigt absorberbart kulhydrat).

  • Afvent 15 minutter før yderligere.

  • Hvis længere end 1 time til næste måltid, spises 1 stykke rugbrød efterfølgende.

  • Kontroller blodsukker – ved manglende tilfredsstillende stigning kontaktes lægen.

*BEHANDLING VED PÅVIRKET BEVIDSTHED

  • Glukagon 1 mg (gives af pårørende eller ambulancefolk).

  • Glukagoninjektion kan gentages efter 5 minutter ved manglende effekt.

  • Når patienten er vågnet op gives kulhydrat, fx saft og rugbrød.

  • Lægen kontaktes altid.