Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Diagnostik og behandling af lændesmerter i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Billeddiagnostik

Henvisning til billeddiagnostik sker på baggrund af anamnese og klinisk undersøgelse.

Henvisningen bør specificere den problemstilling, der ønskes bekræftet eller udelukket ved undersøgelsen med henblik på valg af undersøgelsesteknik og beskrivelse.

Alle billeddiagnostiske undersøgelser med tilhørende beskrivelser skal være tilgængelige for såvel kiropraktorer som læger, uanset hvor undersøgelsen er udført. Dobbeltundersøgelser med brug af ioniserende bestråling bør ikke forekomme

Relevant billeddiagnostik må ikke forsinkes på grund af ventetider hos speciallæger eller sygehuse

Indikationer for røntgenundersøgelse af ryggen

  • Symptomer, som kan indikere specifik rygsygdom som arkolyse, spondylolistese, kompressionsfraktur, inflammatorisk spondylartropati, infektion og spredning af kendt malign lidelse (jf. ”røde flag”).

  • Uspecifikke lænderygsmerter, der har varet længere end seks uger, og hvor undersøgelsen på dette tidspunkt har behandlingsmæssig betydning, samt hvor der ikke foreligger relevant undersøgelse inden for de seneste fem år.

  • Lændesmerter hos patienter under 20 år eller over 50 år, inden de seks uger er gået.

Det er vigtigt, at antallet af sygedage reduceres mest muligt, ved at relevante undersøgelser og behandlinger iværksættes hurtigst muligt

Fælles retningslinjer for indikationer for billeddiagnostik bør overholdes af alle aktører. Henvisninger bør returneres eller konfereres, hvis kravene ikke er opfyldt.

Specialundersøgelser

Specialundersøgelser som skolioseundersøgelse, CT, MR- og ultralydsskanning, myelografi og knogleskintigrafi er indiceret:

  • ved prolapsdiagnostik (kun indiceret præoperativt til niveaubestemmelse)

  • som supplerende undersøgelse med henblik på differentialdiagnostik og behandling af specifikke ryglidelser.

Specialundersøgelser ordineres i sygehusregi eller via speciallæger og/eller på røntgenafdelingen i forbindelse med radiologens visitation af henvisningen/beskrivelse af undersøgelsen

Vejledning vedrørende billeddiagnostisk udredning af lænderygproblemer er detaljeret beskrevet på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside www.drs.dk.

Vurdering af radiologisk undersøgelse ved uspecifikke symptomer