Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Diagnostik og behandling af lændesmerter i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Socialmedicinske behandlingsmuligheder ved rygsygdomme

De samfundsøkonomiske omkostninger i Danmark som følge af rygsmerter skønnes at være over 10 mia. kr. årligt, især på grund af værdien af tabt arbejdsfortjeneste (87). Danske undersøgelser har vist, at der ved sygemelding ud over otte uger er risiko for, at 30% forlader arbejdsmarkedet inden for de næste to år. Efter 12 ugers sygemelding stiger andelen til 50% inden for de næste to år (88).

De sociale myndigheder skal betragtes som ligeværdige samarbejdspartnere i forbindelse med god behandling af langvarige rygproblemer. Dette kan opnås gennem god kommunikation og rådgivning i et tværfagligt team, hvor også lægen kan være den udfarende kraft ved at kontakte en sagsbehandler telefonisk, pr. brev eller med attesten ”Forslag til socialmedicinsk sagsbehandling, (LÆ165)”. Mange kommuner har ansat jobkonsulenter med henblik på at få folk hurtigst muligt i arbejde efter sygdom. Initiativerne kan omfatte samtale med arbejdsgiver/arbejdsleder om midlertidig anden jobplacering på virksomheden, eventuelt med den praktiserende læge som deltager i en rundbordssamtale.

Der skal fokus på mulighederne for, at sygemeldte kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under et sygdomsforløb.

Det er vigtigt, at det er egen læge, der er tovholder og udsteder sygemeldinger og dagpengeattester. For at dette kan ske optimalt, bør der fra de øvrige sundhedsfaglige samarbejdspartnere være gode informationer til den praktiserende læge.

Der er via serviceloven (LBK nr 764 af 26/08/2003 http://www.social.dk/) muligheder for at udnytte de ressourcer, de sygemeldte har. Erhvervsproblemer kan ofte vurderes længe før, de helbredsmæssige undersøgelser og behandlinger er færdige. Tidlig egnet aktivitet (f.eks. deltidssygemelding og skånehensyn) kan medvirke til rehabilitering og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Arbejdsgruppen anbefaler tidlig aktivitet og tværfaglig sagsbehandling med krav til den sygemeldte og de øvrige aktører. Mange virksomheder kan og vil gerne bidrage til at fastholde deres medarbejdere. Fra behandlingsstart bør der være fokus på de ressourcer og arbejdsevner, rygpatienter har med hensyn til at opnå kortest muligt sygefravær.