Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Vejledningen er udarbejdet afPia Müller, speciallæge i almen medicin

SekretariatsbistandLars Bjerrum, speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, ph.d., konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger.Anette Lindblad, sekretær for DSAM’s kliniske vejledninger. Tatjana Hejgaard, cand.brom., ph.d., akademisk medarbejder ved Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen (fra januar 2006).Ulla Hølund, dr.odont., specialkonsulent ved Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen (indtil januar 2006).

En stor tak til nedenstående panel af kolleger og andre specialister, der har bidraget til, at vejledningen er i overensstemmelse med gældende aftaler om god klinisk praksis i Danmark.

Connie Brunsgård, speciallæge i almen medicin, kommunallæge Kenneth Christiansen, klinisk diætistHelle Grønbæk, psykologMarianne Nexmann, speciallæge i almen medicin, praksiskonsulent Inge Lissau, seniorforsker, tandlæge, ph.d.Lise Lundberg, bloklæge i almen medicin Camilla Meyer, sundhedsplejerskeKim Fleischer Michaelsen, professor, dr.med.sci. Bettina Schotte, sundhedsplejerskeLone Viggers, ernæringschef, klinisk diætist Mie Aarup, speciallæge i almen medicin

Vejledningen er finansieret af og udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen

Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Fonden for Tidsskrift for praktisk lægegerning

Illustrationer: Catalina Ramón Klint

Sats og grafisk tilrettelæggelse: Lægeforeningens Forlag Tryk: Zeuner Grafisk as, Odder

Oplag: 6.500 eksemplarer

ISBN: 87-91244-07-2

1. udgave – 1. oplag

© DSAM 2006