Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Litteraturliste

1.    Lissau I, Overpeck MD, Ruan WJ, Due P, Holstein BE, Hediger ML. Body mass index and overweight in adolescents in 13 European countries, Israel, and the United States. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158(1):27-33.

2.    Sundhedsplejen i Høje Taastrup Kommune. Livsstilsbesøg til 3½-årige og deres familier i Høje Taastrup Kommune, projekt under Overvægtspuljen 2003. Køben- havn: Sundhedsstyrelsen, 2003.

3.    Petersen TA, Rasmussen S, Madsen M. Danske skolebørns BMI målt i perioden 1986/1987-1996/1997 sammenlignet med danske målinger fra 1971/1972. Ugeskr Læger 2002;164(43):5006-10.

4.    Thomsen BL, Ekstrom CT, Sorensen TI. Development of the obesity epidemic in Denmark: cohort, time and age effects among boys born 1930-1975. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23(7):693-701.

5.    National handlingsplan mod svær overvægt, forslag til løsninger og perspektiver. København: Sundhedsstyrelsen, 2004.

6.    Michaelsen KF, Mølgaard C, Richelsen B, Heitmann BL. Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge. Ugeskr Læger 2006;168(2):172-5.

7.    Strock GA, Cottrell ER, Abang AE, Buschbacher RM, Hannon TS. Childhood obesity: a simple equation with complex variables. J Long Term Eff Med Implants 2005; 15(1):15-32.

8.    Clinical practice guidelines for the management for overweight and obesity in children and adolescents. Australia: National Health and Medical Research Council; 2003.

9.    Summerbell CD, Waters E, Edmunds LD, Kelly S, Brown T, Campbell KJ. Interven-

tions for preventing obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3): CD001871.

10.    Michaelsen KF. Børn og fedme. København: Pfizer, 2005.

11.    Fitzgibbon ML, Stolley MR, Schiffer L, Van HL, Kaufer Christoffel K, Dyer A. Two-year follow-up results for Hip-Hop to Health Jr.: a randomized controlled trial for overweight prevention in preschool minority children. J Pediatr 2005;146(5):618-25.

12.    Hale DE. Type 2 diabetes and diabetes risk factors in children and adolescents. Clin Cornerstone 2004;6(2):17-30.

13.    Flaherman V, Rutherford GW. A meta-analysis of the effect of high weight on asthma. Arch Dis Child 2006;91(4):334-9.

14.    Pearson S, Olsen LW, Hansen B, Sørensen TI. Stigning i overvægt og fedme blandt københavnske skolebørn i perioden 1947-2003. Ugeskr Læger 2005;167(2):158- 62.

15.    Lissau I. Forebyggelse af overvægt med skolen som arena. Viden- og Dokumentationsenheden. København: Sundhedsstyrelsen, 2006.

16.    Trost SG, Sirard JR, Dowda M, Pfeiffer KA, Pate RR. Physical activity in overweight and nonoverweight preschool children. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27(7): 834-9.

17.    Braet C. Psychological profile to become and to stay obese. Int J Obes (Lond) 2005; 29 Suppl 2:S19-S23.

18.    Shunk JA, Birch LL. Girls at risk for overweight at age 5 are at risk for dietary restraint, disinhibited overeating, weight concerns, and greater weight gain from 5 to 9 years. J Am Diet Assoc 2004;104(7):1120-6.

19.    Perez CE. Children who become active. Health Rep 2003;14(suppl):17-28.

20.  Welsh JA, Cogswell ME, Rogers S, Rockett H, Mei Z, Grummer-Strawn LM. Overweight among low-income preschool children associated with the consumption of sweet drinks: Missouri, 1999-2002. Pediatrics 2005;115(2):e223-e229.

1.      Moore LL, Gao D, Bradlee ML, Cupples LA, Sundarajan-Ramamurti A, Proctor MH, et al. Does early physical activity predict body fat change throughout childhood? Prev Med 2003;37(1):10-7.

2.      Mabeck CA, Kallerup H, Maunsbach M. Den motiverende samtale. København: Dansk selskab for almen medicin, 1999.

3.      Grønlykke H, Michaelsen KF, Madsen S. Behandling af overvægtige børn og deres familier. Månedsskr Prakt Lægegern 2004;6:747-55.

4.      Maynard LM, Galuska DA, Blanck HM, Serdula MK. Maternal perceptions of weight status of children. Pediatrics 2003;111(5 Part 2):1226-31.

5.      Lindelof A. Overvægtige børn og deres forældres oplevelse og forståelse af barnets overvægt. Ugeskr Læger 2005;167(2):163-5.

6.      Anbefalinger for spædbarnets ernæring. København: Sundhedsstyrelsen, 2005.

7.      Michaelsen KF. Børn, fedt og hjertekarsygdomme. København: Ernæringsrådet, 2002.

8.      Børn og bevægelse. Sundhedsstyrelsens kampagne. København: Sundhedsstyrel- sen, 2005.

9.      Saris WH, Blair SN, van Baak MA, Eaton SB, Davies PS, Di PL, et al. How much physical activity is enough to prevent unhealthy weight gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus statement. Obes Rev 2003;4(2):101-14.

10.    Marshall SJ, Biddle SJ, Gorely T, Cameron N, Murdey I. Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: a meta-analysis. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28(10):1238-46.

11.    Jeffrey RW, Drewnowski A, Epstein LH. Long-term maintenance of weight loss: current status. Health Psykology 2000;19(1(suppl):5-16.

12.    De 8 kostråd. København: Fødevarestyrelsen, 2006.

13.    Golan M, Fainaru M, Weizman A. Role of behaviour modification in the treatment of childhood obesity with the parents as the exclusive agents of change. Int J Obes Relat Metab Disord 1998;22(12):1217-24.