Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Redskabsark

Publiseret: 2022

Sundhedstjek til borgere på botilbud

Litteratur

Aldring og Helse. Nasjonal kompetansetjeneste (2014). Helsesjekk ved utviklingshemning. Sjekkliste for årlige helsekontroller av voksne og eldre personer med utviklingshemning. https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/Sjekkliste_ved_arlig_helsekontroll_2014.pdf

Casson I, Gemmill M, Green L, Grier E, Hung A, Ladouceur J, Lepp A, Niel U, Ross M, Sullivan W. Health Check: Comprehensive Health Assessment of Adults with Intellectual and Developmental Disabilities (2019). Developmental Disabilities Primary Care Program of Surrey Place, Toronto. https://ddprimarycare.surreyplace.ca/wp-content/uploads/2020/03/3.1-Health-Check-March-2020.pdf

Danske Handicaporganisationer (2014). Lige adgang til sundhedsvæsnet. Sundhedstjek hos egen læge til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse i botilbud. https://viden.sl.dk/media/6947/projektrapport_om_lige_adgang_til_sundhedsvaesnet-_2014-_doc1.pdf

Kennedy N, Kennedy J, Kerr M, Dredge S, Brophy S (2022). Health checks for adults with intellectual disability and association with survival rates: a linked electronic records matched cohort study in Wales, UK. BMJ Open; 12:e049441. doi:10.1111136/bmjopen-2021-049441. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35418418/

Laursen AMF, Martinussen J, Bordin L (2015). Sundhedstjek 2011-2014. Tangkær. Specialområde: Socialpsykiatri voksne, Region Midtjylland. https://www.svo.rm.dk/siteassets/om-specialomradet/tangkar/sundhedstjek-2011-2014-rapport.pdf

Lennox N, Brain C, Rey-Conde T, Purdie D, Bush R, Pandeya N (2007). Effects of a comprehensive health assessment programme for Australian adults with intellectual disability: a cluster randomized trial. Int J Epidemiol. Feb;36(1):139-46.  doi: 10.1093/ije/dyl254. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17218326/

Michelsen SH, Lassen TH, Horsbøl TA, Mairy IP, Juel K og Thygesen LC (2022). Dødelighed blandt personer med udviklingshandicap. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2022/doedelighed_udviklingshandicap

Nasjonalt Center for Utvikling og Helse (2011). Helsesjekk ved utviklingshemning – for fastleger. https://www.aldringoghelse.no/helsesjekk-ved-utviklingshemning-for-fastleger/

Norah Fry Centre for Disability Studies, University of Bristol (2020) Annual Report 2020. The Learning Disabilities Mortality Review (LeDeR) Programme. http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/sps/leder/LeDeR%20programme%20annual%20report%2013.05.2021%20FINAL.pdf

Praktiserende Lægers Organisation (2021). Med en ny overenskomst til nytår følger nye ydelser (pixi-udgave). https://www.laeger.dk/sites/default/files/pixinye_ydelser_i_almen_praksis_ok22.pdf

Public Health Health Scotland (2017). People with Learning Disabilities in Scotland: Health Needs Assessment Update Report. http://www.healthscotland.scot/publications/people-with-learning-disabilities-2017-health-needs-assessment-update-report

Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Danske Regioner (2021). Aftale om almen praksis.  https://www.laeger.dk/sites/default/files/forhandlingsaftale_ok22_0.pdf

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (2022). Overenskomst om almen praksis 2022. https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_overenskomst_2022_web-1.pdf

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (2022). Vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser. https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_overenskomst_2022_web.pdf

Robertson J, Hatton C, Emerson E, Bains S (2014). The impact of health checks for people with intellectual disabilities: An updated systematic review of evidence. Res Dev Disabil. Oct;35(10):2450-62.doi: 10.1016/j.ridd.2014.06.007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24984052/

Sundhedsstyrelsen, 2019. Evaluering. Tidlig opsporing af sygdom hos borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsnedsættelser. Tilgængelig fra: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Fremme-af-lighed-i-sundhed-og-sunhedsvaesenet---opsporing---Evalueringsrapport.ashx

Tanja S, Diefenbacher A, Winterholler M (2019). The Medical Care of People With Intellectual Disability. Dtsch Arztebl Int; 116: 809–16. DOI: 10.3238/arztebl.2019.080. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31888794/