Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Redskabsark

Publiseret: 2022

Sundhedstjek til borgere på botilbud

Om redskabsarket

Dette redskabsark er udarbejdet mhp. at støtte almen praksis i at gennemføre mere systematiske sundhedstjek af borgere på botilbud. Der er ikke tale om en egentlig vejledning, men redskabsarket er et vejledende forslag til, hvordan vi sikrer mere sundhed til en gruppe med øget behov for sundhedsmæssig opmærksomhed. Som sådan er sundhedstjekket et led i bestræbelserne fra almen praksis på at indgå i en styrket indsats for at reducere uligheden i sundhed for særlige målgrupper. I OK22 er der tilmed aftalt en ydelse (0123), som kan anvendes i forbindelse med udførelsen.

Redskabsarket er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DSAM. Arbejdsgruppen bestod af Søren Due-Andersen, Lise Worm og Thomas Hansen. Arbejdet blev afsluttet i juni 2022.

Redskabsarket er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens kliniske erfaring og konsensus. Evidensniveauet på anvendte referencer er B, C og D.

Redskabsarket er vejledende. Lægen må altid vurdere gevinst og risiko ved evt. udredning og behandling.