Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2016

Hypo- og hyperthyreose

Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Subklinisk hypothyreose

Diagnose

Subklinisk hypothyreose defineres som en tilstand med forhøjet TSH og normalt thyreoideahormon fT4 hos en patient uden tydelige klinisk relevante hypothyreoide symptomer eller tegn. Mellem 2-5 % vil i løbet af et år udvikle sig til hypothyreose.

Udredning

Hvordan udreder vi patienter med subklinisk hypothyreose? 

Anbefalingensstyrke

Evidensenskvalitet

ANBEFALING

↑↑

 +++

Sammen med ny måling af TsH og fT4måles:

 • Anti-TPO. 

Positiv Anti-TPO test ved subklinisk hypothyreose prædikterer en øget risiko for progression til klinisk betydende hypothyreose. 

Behandling og kontrol

Hvilke patienter med subklinisk hypothyreose skal behandles? 

Anbefalingensstyrke

Evidensenskvalitet

ANBEFALING

 ↑↑

 +++

TSH ≥ 10 mIU/L og normal fT4.

 ↑

 +++

TSH over normalområdet, men < 10 mIU/L, normal fT4ogKliniske betydende symptomer på hypothyreose.

 ↓

 +

Patienter > 80 år:

 • TSH over normalområdet, men < 10 mIU/L, bør følges med kontrol. Det anbefales at undgå behandling. 

Ved TSH ≥ 10 mIU/L er tilstanden forbundet med en øget risiko for udvikling af hjertesygdom [Pearch et al, 2012]. Hvis TSH er over normalområdet, men < 10 mIU/L, fT4 er normal og patienten klager over symptomer, der kan være relateret til hypothyreose, kan iværksættelse af behandling vælges af hensyn til livskvalitet. Ved TSH over normalområdet, men < 10 mIU/L, tages forbehold for, at normalområdet for TSH øges med stigende alder.

Let øget TSH-niveau (4,0-7,0 mIU/L) kan således ses hos helt gamle (> 80 år) som et normal fysiologisk aldersfænomen, der yderligere er forbundet med øget levetid [Pearch et al, 2012]. 

Hvordan behandler vi, når der er indikation for behandling af patienter med subklinisk hypothyreose?

Anbefalingensstyrke

Evidensenskvalitet

ANBEFALING

 ↑↑

 ++++

Førstevalgsbehandling er substitution med l-thyroxin (eltroxin®/euthyrox®). Vedligeholdelsesdosis er oftest ca. 1,6 mikrogram/kg/døgn l-thyroxin.

 ↑↑

 +

Hjerteraske patienter ≤ 70 år:

 • Begynd med 50-100 mikrogram l-thyroxin dagligt.

 • Dosis korrigeres efter 4 uger til forventet vedligeholdelsesdosis.

 • Dosis justeres efter klinisk effekt og bestemmelse af TSH hver 4.-8. uge, til behandlingsmålet er nået.

 ↑

 +

Patienter med behandlingskrævende hjertelidelse og patienter >70 år:

 • Begynd med 50 mikrogram hver 2. dag de første 4 uger.

 • Herefter øges daglig dosis med 25 mikrogram hver 4. uge, indtil behandlingsmålet er nået.

L-thyroxin doseres til natten eller fastende om morgenen for at sikre ensartet absorption. Samtidig indtagelse af kalkpræparater og jern mindsker optagelse af L-thyroxin (se bilag 3). Bivirkninger kan ses ved overbehandling i form af subklinisk/ klinisk hyperthyreose. De primære risici ved overbehandling med L-thyroxin er osteoporose og atrieflimren. 

Hvad er målet med behandlingen af subklinisk hypothyreose? 

Anbefalingensstyrke

Evidensenskvalitet

ANBEFALING

 ++

TSH i normalområdet.

 ↑

 ++

Ingen klinisk relevante symptomer.

Patienter med TSH < 10 mIU/L, der primært har opstartet behandling grundet kliniske symptomer, revurderes efter 3 måneder. Hvis der ikke er forbedring i forhold til symptomerne, stoppes behandlingen.

Hvordan monitorerer vi patienter med subklinisk hypothyreose? 

Anbefalingensstyrke

Evidensenskvalitet

ANBEFALING

 +++

Patienter, hvor der ikke er fundet indikation for behandling:

 • TSH og fT4 måles med 6 måneders mellemrum i 2 år, derefter årligt. 

 ↑↑

 +++

Patienter i behandling:TSH og fT4 måles

 • 4-8 uger efter behandlingsstart

 • 4-8 uger efter dosisændring.

 ↑↑

 +++

Når behandlingsmålet er nået, måles TSH og fT4:

 • Efter 6 måneder og derefter årligt.

Kliniske omstændigheder − fx dårlig compliance − kan være indikation for hyppigere måling.

Hvilke patienter med subklinisk hypothyreose skal henvises til behandling ved endokrinologisk speciallæge?

Anbefalingensstyrke

Evidensenskvalitet

ANBEFALING

 +++

Følgende patientgrupper bør henvises:

 • Gravide, der har eller har haft positiv Anti-TPO test og har TSH over normalområdet, henvises tidligst muligt.

 • Kvinder, der planlægger graviditet, der har eller har haft positiv Anti-TPO test, og har TSH over normalområdet.

Gravide eller kvinder i infertilitetsbehandling, der har eller har haft positiv Anti-TPO, har en øget risiko for abort, præterm fødsel og kognitiv svækkelse hos barnet. Håndtering af dette adskiller sig væsentligt fra håndtering af subklinisk hypothyreose hos patienter i øvrigt, og vil for den enkelte praktiserende læge forekomme relativt sjældent. Derfor anbefales det at henvise disse patienter til endokrinologiske speciallæger og/eller gynækologiske speciallæger.