Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Repræsentantskabsmøde 5. oktober 2024

Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde

Dato:

Lørdag den 5. oktober 2024

Tid:

Kl. 09.30 - 12.30 (afslutningstidspunktet er vejledende)

Sted:

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af fremmøde

 3. Formandens beretning

 4. Drøftelse af formandens beretning

 5. Beretninger fra udvalg under selskabet

 6. Drøftelse af disse beretninger

 7. Godkendelse af DSAM's regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

 8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM's love § 6 stk.1-11Repræsentantskabet vælger formand i ulige år.Bestyrelsesmedlemmer udpeget af regionsbestyrelserne i Hovedstaden og Midtjylland skal vælges i lige år.

  Repræsentantskabet skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Den ene vælges af og blandt FYAM-medlemmerne, og den anden af og blandt de øvrige medlemmer, som ikke er henført under FYAM. 

  Desuden skal repræsentantskabet vælge en speciallæge i almen medicin og et medlem, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen. Alle repræsentantskabsmedlemmer kan stille op til suppleantposterne.

 9. Valg af revisorer, jf. DSAM's love § 8 Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen.De lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.

 10. Forslag fra medlemmer

 11. Eventuelt

Sager til behandling

Fristen for indsendelse af forslag fra medlemmer (punkt 10) er 20. september 2024. Forslag skal sendes til formanden på dsam@dsam.dk

Bilag

Bilag uploades herunder i løbet af august/september.