Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Opgaverne i almen praksis

I denne tid, hvor der tales meget om, at vi skal overtage flere opgaver fra hospitalerne, har DSAM set et behov for at få de opgaver, vi alle løser i almen praksis, nedfældet i en rapport: ”Opgaverne for almen praksis”. 

Behovet udspringer af en opfordring fra Honorarstrukturrådet (HR), der netop er udkommet med deres forslag til en forenkling af honorarstrukturen. HR opdagede tidligt i deres proces, at de ikke kunne løse den opgave, de var stillet, uden konkret at vide, hvilke opgaver der løses i almen praksis. De bad derfor DSAM om en beskrivelse af vores fag. Vi har gennem længere tid arbejdet på denne rapport og har inddraget vores fem regionale bestyrelser, vigtige DSAM-ressourcepersoner samt forskningsenhederne, og den har været drøftet i DSAM's bestyrelse flere gange. Resultatet foreligger nu, og rapporten (der også bliver kaldt ”common trunk-rapporten”) er et bilag til HR's forslag til forenkling af honorarmodellen.

Rapporten vil også kunne få betydning i andre sammenhænge i nær fremtid.

God læselyst!

Anne Christina Kjerulff, næstformand DSAMBolette Friderichsen, formand DSAM

Maj 2023