Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Professionsetik

Professionsetik for praktiserende læger i Danmark

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har udviklet en professionsetik for praktiserende læger. 

Et vigtigt element i lægers professionsetik er Lægeforeningens etiske principper, som beskriver etiske forpligtigelser, alle læger har over for patienter, kolleger, samfundet og sig selv.

Denne professionsetik arbejder med de klassiske filosofiske spørgsmål: Hvem er vi som praktiserende læger? Hvorfor er vi her? Hvorhen skal vi bevæge os – og hvordan? 

Professionsetikken er en værdifuld rygstøtte. Den er med til at definere rammen for vores virke. Den hjælper os med at navigere i dilemmaer, der giver os kvaler.

Baggrund

Professionsetikken er blevet til efter årelange drøftelser og studier i en efteruddannelsesgruppe for praktiserende læger Præstøgruppen. Undervejs har der været drøftelser med fagfæller og sparring med filosoffer. Skrivegruppen, der har stået for den konkrete formulering, har bestået af Niels Saxtrup, Marianne Dam Lentz og Benny Ehrenreich.

I foråret blev oplægget delt med alle medlemmer af Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, og efterfølgende var der mulighed for at byde ind med kommentarer og forslag til forbedringer, som flere valgte at gøre. Efter en endelig gennemskrivning blev denne udgave af Professionsetik for praktiserende læger i Danmark den 7. september 2022 af bestyrelsen vedtaget som officielt politikpapir for DSAM.

September 2022