Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Akuthåndbogen

Forord

Akuthåndbogen er et opslagsværk med det formål at give et hurtigt overblik og forslag til visitation og behandling. Målgruppen er praktiserende læger og vagtlæger.

Akuthåndbogens første udgave er fra 2010 og udkommer nu i en opdateret udgave. Skrivegruppen har gennemarbejdet hvert kapitel, bragt det i overensstemmelse med de øvrige faglige selskabers anbefalinger og tilpasset det til dagens standard i almen praksis. De seneste års konsensus i at se patienten som en helhed, præhospitalt og på hospitalet, kræver en stærk, opdateret primærsektor.

Under skriveprocessen er vi blevet overhalet af COVID-19-pandemien med øget brug af videokonsultation, hvilket vi ikke har kunnet nå at indpasse i denne udgave.

Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at vejledningen kan bruges i overensstemmelse med, hvad der realistisk kan forventes i forhold til konkrete behandlingskompetencer og tilgængeligt udstyr. Håndbogen indeholder dog f.eks. skema til avanceret behandling af hjertestop, men det kan ikke forventes, at alle praktiserende læger har det fornødne udstyr. Såfremt man mestrer disse kompetencer og har det rette udstyr til rådighed, vil de selvfølgelig komme i anvendelse.

Vi kan varmt anbefale akuthåndbogen som en hjælp og støtte til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger. Bogen udkommer i en elektronisk udgave og vil derfor løbende blive opdateret!

Ris og ros er velkommen.

Venlig hilsen skrivegruppenMogens Zarling, Kasper Kvist, Alexander Hardarson, Bjarne Lühr Hansen og Rasmus Køster-Rasmussen