Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Akuthåndbogen

Kolofon

Akuthåndbogen

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2021Akuthåndbogen er udgivet elektronisk på DSAM’s hjemmeside: /akut/ISBN (elektronisk/html-version): 978-87-91244-25-4

 

Arbejdsgruppens medlemmer 

Mogens Zarling, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Fredericia og formand for arbejdsgruppenKasper Kvist, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i FredericiaAlexander Hardarson, yngre lægeBjarne Lühr Hansen, speciallæge i almen medicin, ph.d.Rasmus Køster-Rasmussen, yngre læge, ph.d.

Interessekonflikter

Ingen angivet

Sekretariatsbistand

Annette Gehrs, webmedarbejderSanne Bernard, sekretærAnette Sonne Nielsen, chefkonsulent

Forlagsredaktion

Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Finansiering

Vejledninger i regi af DSAM udarbejdes for midler afsat via ”Overenskomsten for almen praksis”.