Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2021

Akuthåndbogen

Om Akuthåndbogen

Håndbogens opbygning

Håndbogen skal give hurtigt overblik over visitation af akutte tilstande i almen praksis i dag- og vagttid. For at indfri dette formål er beskrivelserne korte og stramt opbyggede:

 • Organsystemet eller symptomet er nævnt øverst på hvert opslag. 

 • Hvert opslag har fire kolonner (lodret) og op til fire rækker (vandret). 

  • 1. kolonne: Telefonvisitation baseret på anamnestiske oplysninger.

  • 2. kolonne: Visitation ved konsultation eller sygebesøg baseret på uddybende anamnese, objektiv undersøgelse og evt. parakliniske undersøgelser.

  • 3. kolonne: 'Bemærk'. Her anføres sjældne tilstande, differentialdiagnoser og nyttige oplysninger.

  • 4. kolonne: 'Akut udredning eller akut behandling'. Her anføres behandlinger til hyperakutte tilstande, forslag til videre udredning og forslag til egenbehandling. Rutinebehandling er som udgangspunkt ikke medtaget.

Visitationskategorier

Denne vejledning har 6 visitationskategorier, 2 røde, 1 gul og 3 grønne.

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Visitationskategorierne har således samme betydning, uanset om de anvendes ved telefonvisitation (kolonne 1) eller ved den kliniske visitation (kolonne 2).

Mulighed for faglig sparring

Ved tvivl om visitationen kan der konfereres med vagthavende læge i det relevante speciale. Bemærk, at nogle regioner har hotline til forskellige specialer.

Opgradering

Visitationen opgraderes til trinet over i følgende tilfælde:

 • Ved telefonvisitation med dårlig kommunikation (sprog- eller formuleringsproblemer)

 • Ved gentagne henvendelser.

Forkortelser

 • AT. Almentilstand

 • Pt. Patient

 • < Mindre end/under

 • > Større end/over

 • TIA Transient Ischemic Attach

 • GCS Glasgow Coma Scale

 • AKS Akut Koronart Syndrom.

Definitioner

 • Medtaget: I denne vejledning bruges ”medtaget” som en vurdering, der kan laves af lægen over telefonen uden at have set patienten. Pt. vurderes at have symptomer, som ikke er livstruende.

 • Akut medtaget: I denne vejledning bruges ”akut medtaget” som en vurdering, der kan laves af lægen over telefonen uden at have set patienten. Pt. vurderes at have symptomer, som er livstruende eller kan udvikle sig til en livstruende tilstand.

 • Påvirket almentilstand. I denne vejledning bruges ”påvirket almentilstand” som en vurdering, der laves af lægen på baggrund af objektiv undersøgelse, dvs. efter at have set patienten.