Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Funktionelle lidelser

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring og indikatorerFor at sikre kvaliteten af den fremtidige behandling af patienter med funktionelle lidelser er det afgørende, at der etableres et velfungerende samarbejde imellem almen praksis, psykiatrien og de sociale myndigheder. Det gælder såvel overordnet, hvor man bør følge et stepped care-princip med indbygget supervision, som i de konkrete patienttilfælde, hvor patienten bør sikres et sammenhængende forløb.

Der er ikke udviklet kvalitetsindikatorer for opsporing, udredning eller behandling af funktionelle lidelser. I den kliniske dagligdag kan spørgsmål vedr. symptomer og helbredsangst i CMDQ-spørgeskemaet (se blåt lamineret ark) anvendes til monitorering. Man kan desuden anvende forbrug af sundhedsvæsenets ydelser som en markør for patienter med svære funktionelle lidelser, idet nogle af disse har et højt forbrug af ydelser. Endelig tyder en ny undersøgelser på, at det kan være brugbart at have særlig opmærksomhed på patienter, der har haft og søgt læge for 3 eller flere forskellige symptomer indenfor et halvt år 148.

På baggrund af ovennævnte har DAK-E udviklet to kvalitetsrapporter, som er relevante for denne vejledning:

 • Hyppige brugere (en rapport til alle)

 • Multiple symptomer og funktionelle lidelser (en rapport til sentinellæger)

Anonymiserede rapporter kan ses på www.dak-e.dk under datafangst-demo.(OBS! Linket er ikke længere aktivt).

Du finder dine egne rapporter på www.dak-e.dk(OBS! Linket er ikke længere aktivt): DINE KVALITETSDATA

Implementering af vejledningen i klinisk praksisEt første skridt til at skabe bedre forhold for patienter med funktionelle lidelser er at integrere denne vejledning i praksis og formidle den til relevante samarbejdspartnere. Heri kan indgå forskellige uddannelsestilbud:

 • Der er i samarbejde med Lægeforeningen lavet et e-læringsprogram om funktionelle lidelser.

 • Der foreligger et velbeskrevet kursuskoncept, hvor man går i dybden med udredning og behandling af funktionelle lidelser ved brug af TERM-modellen, og hvor læringsmetoder i form af formidling, refleksion, øvelser og videosupervision anvendes 149.

 • Der findes ekspertise på området bl.a. ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Man vil her kunne få yderligere informationer samt kontakt til undervisere i hele landet (www.funktionellelidelser.dk)(OBS! Linket er ikke længere aktivt).

 • Kvalitetsrapporter fra DAK-E kan anvendes til læring såvel i egen praksis som i den decentrale gruppebaserede efteruddannelse.

Udover tilbud målrettet funktionelle lidelser, findes en række generelle kurser om kognitiv adfærdsterapi mv., som kan være relevante.

Her kan du finde flere oplysninger

Information til fagfolkDu kan læse mere bl.a. i nedenstående bøger og på de anførte hjemmesider:

 • Funktionelle lidelser – udredning og behandling. Red. P. Fink, M. Rosendal. Munksgaard 2012

 • Psykiatri i Almen Praksis. Kaj Sparle Christensen og Frede Olesen. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2009

 • Kognitiv adfærdsterapi i almen praksis. Marianne Rosendal og Jens Hilden. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2008

 • Belastningsrelaterede, dissociative og somatoforme samt relaterede tilstande. P. Fink. I Klinisk psykiatri (s 481-518), 3. udg. , Munksgaard 2009.

 • Kognitiv terapi ved somatoforme tilstande. A. Schrôder, L. Frostholm. I Kognitiv terapi – Nyeste udvikling. Hans Reitzels forlag 2012

 • Klinisk neuropsykiatri – Fra molekyle til sygdom. Jørgensen, Rosenberg, Videbech. FADL’s forlag 2009.

 • Fra symptom til somatisering. J. Hilden og M. Rosendal. I Klinikpersonale i almen praksis – en basisbog (s 265-273), 1. udg., Munksgaard 2011

 • Somatiske symptomer og psykopatologi. C. Rask. I Børne- og Ungdomspsykiatri. En lærebog om børn og unges psykiske sygdomme, 3. udgave. FADLs Forlag.

 • www.funktionellelidelser.dk. (OBS! Linket er ikke længere aktivt).På denne hjemmeside findes også link til informationsvideoer om funktionelle lidelser fra Danskernes Akademi.

 • www.lægehåndbogen.dk. Her finder du både oplysninger om funktionelle lidelser (P75) og socialmedicinske forhold (socialmedicin).

 • www.DSAM.dk. Her finder du foruden vejledningen også skemaer til brug for udredning og behandling.

Information til patienterForuden information til sundhedsprofessionelle, findes også patientinformation på www.funktionellelidelser.dk(OBS! Linket er ikke længere aktivt)..

Pjecer

 • Når kroppen siger fra. Komiteen for Sundhedsoplysning 2012

 • Forstå dine symptomer – om sammenhæng mellem fysiske symptomer og psykiske belastninger. Komiteen for Sundhedsoplysning 2006.

 • Informationsmateriale til patienter med BDS og til patienter med helbredsangst på www.funktionellelidelser.dk(OBS! Linket er ikke længere aktivt).

Danske bøger

 • Funktionelle lidelser – fysiske symptomer og sygdomme uden kendt kropslig årsag. P. Fink. PsykiatriFonden 2005.

 • Mindfulness (bog med CD). Lone Overby Fjorback, Psykiatrifonden 2011.