Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2013

Funktionelle lidelser

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Udredning

Anbefaling

 

Grundig udredning for veldefineret somatisk og psykisk sygdom bør overvejes ved initial symptomvarighed over 2 uger.

Differentialdiagnoser udelukkes med almindelig anamnese og objektiv undersøgelse. En supplerende laboratoriescreening vil kunne afsløre (men ikke udelukke) de fleste kendte organiske lidelser.

Overvej screening for psykisk sygdom.

Hvad er udredningsprogrammet for ukarakteristiske symptomer?

Der findes intet alment accepteret og valideret udredningsprogram for patienter, som henvender sig i almen praksis med ukarakteristiske symptomer. Sædvanligvis anbefales anamnese og objektiv undersøgelse suppleret med en såkaldt ’psykiatripakke’ omfattende 24:

 • Hæmatologiske kvantiteter (hæmoglobin, trombocytter og leukocytter)

 • Væsketal (natrium, kalium og kreatinin)

 • Levertal (ALAT, GGT, BASP)

 • Cobalamin

 • HbA1C/fasteblodsukker

 • Thyreoidea-prøver (TSH)

 • Calcium

 • Fasereaktant (CRP/SR)

 • Urinstiks og evt. screening for misbrugsstoffer

 • Evt. ekg, BT, højde, vægt, lungefunktion

 • Evt. andre prøver afhængigt af symptomerne.

I udredningen af en sandsynlig funktionel lidelse kan Common Mental Disorders Questionnaire (CMDQ)-spørgeskemaet anbefales (se blåt lamineret ark) 25. Første del af dette skema omhandler antallet af symptomer, og anden del omhandler sygdomsbekymring. Disse er begge relevante i relation til at screene for funktionel lidelse.

CMDQ-spørgeskemaet indeholder desuden en række screeningsspørgsmål for angst, depression og alkoholmisbrug. Disse diagnoser er vigtige differentialdiagnoser i udredningen af funktionelle lidelser.