Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Medlemskab

I DSAM arbejder vi for et højt niveau af faglighed inden for de almenmedicinske aspekter og i særdeleshed inden for vores kerneområder kvalitet, forskning, uddannelse og internationale relationer.

Uddannelse

Vi arbejder aktivt for at forbedre videre- og efteruddannelsen både nationalt og internationalt. DSAM's Videreuddannelsesudvalg reviderer fx med mellemrum målbeskrivelsen til almen medicin og vi er medarrangør af de praktiserende lægers store, årlige efteruddannelsesuge, Lægedage. 

Kvalitetsudvikling

Vi er initiativtager til de kliniske vejledninger, der er et vigtigt redskab i den løbende kvalitetsudvikling i almen praksis. Der udkommer i snit to nye vejledninger pr. år og derudover også FAQta-ark.

Forskning

DSAM er inddraget i arbejdet på universitetsafdelingerne og forskningsenhederne for almen medicin i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg. Vi forsøger at sikre, at formidlingen fra forskningen kommer ud til den kliniske hverdag. 

Samarbejde

Vi arbejder tæt sammen med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner m.fl. Vi deltager i en række arbejdsgrupper inden for sundhedsvæsnet og skriver løbende svar til aktuelle høringer. 

Tidsskrifter

DSAM udgiver medlemsbladet Practicus, der bringer artikler og debat fra vores kerneområder. Vi er desuden medejer og -udgiver af både Månedsskrift for almen praksis og Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Internationale relationer

Vi deltager i internationale udvalg og kongresser inden for almen medicin, uddannelse, kvalitetsudvikling og forskning. DSAM har sekretariatsfunktion for vores nordiske samarbejde Nordic Federation of General Practitioners (NFGP). Og vi er en del af organisationen bag de nordiske kongresser og Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC).  

Bliv medlem af DSAM

  • hvis du vil holde dig fagligt opdateret

  • hvis du synes, det er spændende at støtte og måske påvirke udviklingen inden for almen medicin i Danmark og samtidig følge udviklingen i resten af verden

  • hvis du ønsker mulighed for sparring med dygtige kolleger i et af vores mange udvalg og arbejdsgrupper.

DSAM er dit videnskabelige selskab. Vi søger indflydelse og udbreder kendskabet til almen medicin.

Gå til indmeldelse