Practicus - tema internationalt

Har du læst sidste nummer af Practicus? Ud over alle de andre spændende artikler med internationale emner redegør PiP i dette nummer for status for vores projekter og relationer i Rwanda, Nepal og Botswana samt tanker om nyt projekt i Nepal og fremtidigt samarbejde med SAMS. 

Practicus 227, oktober 2015

Highlights fra PiPs bestyrelsesmøde 7. oktober 2015

Konference, Clinic Nepal
i Maghauli

Der var enighed om at holde gryderne i kog i Rwanda og Botswana og blandt andet undersøge behov og muligheder for korttidsudsendelse af rutinerede almenmedicinere, som ulønnet kan indgå i en undervisningsfunktion.

SAMS (vores medicinstuderende) har en gruppe på 10-12 medlemmer, som er interesserede i internationalt arbejde, og den første af disse rejser til Nepal til december for i nogle måneder blandt andet at bistå med et forskningsprojekt.

Bestyrelsen besluttede også at støtte op om et nyt projekt i Nepal, hvor danske læger vil indgå i styrkelsen af de kliniske og organisatoriske funktioner i en Family Health Clinic i Kaski-distriktet i nærheden af Pokhara, Nepals næststørste by. Projektbeskrivelsen er under udfærdigelse, og vi vil søge økonomiske midler gennem CISU (Civilsamfund i udvikling).

Vores hjemmeside trænger til et gevaldigt løft. Det starter vi på nu.


Årsmøde og generalforsamling

Ventende patienter,
health camp

PiP holder årsmøde og generalforsamling tirsdag den 26. januar 2016 kl 18.00.

Årsmødet med fagligt emne er for alle interesserede, og den efterfølgende generalforsamling er for foreningens medlemmer. Vi udsender indkaldelse før jul. Emner, der ønskes på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.


Mød os på Lægedage

Stolt nepalesisk
kvinde

I lighed med tidligere år vil vi være til stede på Lægedage med en stand, hvor vi meget gerne fortæller om PiP og vores projekter og lader os inspirere af andres ideer og erfaringer. Du er meget velkommen til at dukke op på standen og hilse på. Du kan også blive en Familielæge i Udvikling ved at tegne et medlemskab af PiP.

PiP har i skrivende stund 52 betalende medlemmer – men vi kan bruge mange flere til at bidrage med inspiration om nuværende og fremtidige projekter og økonomi.

Har du lyst til at være en del af Partners in Practice – DSAM's internationale udviklingsprogram – kan du melde dig ind i foreningen gennem DSAM's hjemmeside. 

Medlemskab af PiP

Udendørs konsultation i Chitwan, Nepal

Partners in Practice (PiP)
DSAM's internationale udviklingsprogram for familielæger
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
Telefon: 7070 7431 E-mail: pip@dsam.dk