DSAM har tiltrådt statement om flygtninge

WONCA Europe holdt fra den 22.-25. oktober kongres i Istanbul, hvor medlemslandene tiltrådte et statement om flytningesituationen, herunder konsekvenserne for sundhedsområdet. 

Statement om flygtningesituationen

Effekt af SGLT-2-hæmmeren empagliflozin på den kardiovaskulære risiko ved type 2-diabetes

Overraskende har et af de nyeste antiglykæmiske farmaka i ”2.-valgsrække” i et større studie vist sig, at en SGLT-2-hæmmer synes at have en positiv effekt på højrelevante endepunkter hos type 2-diabetespatienter med kendt kardiovaskulær sygdom. Se hvordan DES/DSAM arbejdsgruppe om antiglykæmiske farmaka har valgt at tolke de nye lovende data.

Statement om SGLT-2-hæmmer

Høring: Ikke-kirurgisk behandling af lumbal rodpåvirkning

DSAM har fået National klinisk retningslinje (NKR) for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) i høring. Har du input til svaret, kan du sende det til Ynse de Boer (ynse.boer@dadlnet.dk). 

Udkast til NKR for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR)

SSI har udgivet en National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR), som er målrettet almen praksis. DSAM har bistået ved udarbejdelsen. Vejledningen omhandler bl.a. håndhygiejne, rengøring og sterilisation af instrumenter og rengøring af kliniklokaler.

Læs retningslinjen her

Hoste generer - men antibiotikahjælper sjældent

Antibiotikarådets kampagne 2015 skal informere patienter om, at antibiotika kun sjældent er en velegnet behandling af hoste – men at det alligevel er vigtigt at gå til læge og bliver undersøgt, hvis man får vedvarende hoste. Tilstanden kan skyldes bagvedliggende sygdom, som skal behandles. I kampagnen er der også fokus på korrekt brug af antibiotika i de tilfælde, hvor det er blevet ordineret.

Der er udarbejdet en plakat og patientfolder til kampagnen. Folderen kan uddeles til patienter ved konsultationen og har til formål at give basal viden om luftvejsinfektioner med hoste samt antibiotikas virkningsområde og begrænsninger. Plakaten er til ophæng.

Der er derudover udarbejdet et dialogark, der kan understøtte lægens samtale med patienterne og indeholder de væsentligste punkter.

Flere gratis foldere og plakater kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning mod betaling af forsendelsesomkostninger: 

Materialet kan i november/december bestilles gratis: Bestil Antibiotika-materiale.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk