Glædelig jul

Sekretariatet holder juleferie fra 24. december til og med 3. januar. Der vil være telefonsvarer på i perioden. Vi tjekker dog lejlighedsvis e-mail, så skriv til os på dsam@dsam.dk, hvis du har et presserende ærinde.

Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et lykkebringende nyt år. 


Formanden i pressen

I denne uge har Anders Beich været i pressen to gange:

Den 15/12 udtaler formanden sig til Ekstra Bladet om de praktiserende lægers rolle i forhold til inkontinens som følge af fødsler.

Den 16/12 udtaler formanden sig i et radiointerview i P4 Syd om, hvorvidt kvinders selvtjek af bryster er en god ide eller ej. 

Find begge presseklip her

Skal du med til WONCA Europe-kongressen i København i 2016?

Forberedelserne til den store europæiske kongres for praktiserende læger, som holdes i dagene 15.-18. juni 2016, er godt i gang. Planlægningskomiteen oplyser, at der er frist for at indsende abstracts 15. januar, og vil du meldes til med rabat (early bird), skal du gøre det senest 15. februar. 

På kongressens hjemmeside kan du læse mere om programmet, sociale arrangementer, overnatningsmuligheder m.v. Det er også derigennem, du skal tilmelde dig.  

Besøg kongressens hjemmeside

Er vi kravlet for højt op i træet?

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber inviterer 22. januar til årsmøde under overskriften: ”Er vi kravlet for højt op i træet?” Dagen er bygget op om to temaer. Om formiddagen drøftes det, om specialiseringen er gået for vidt og går ud over det sammenhængende patientforløb. Blandt en række spændende oplæg giver Allan Flyvebjerg sit bud på, om lægeuddannelsen er skruet rigtigt sammen. Om eftermiddagen drøftes det, hvordan det i praksis skal gå, når der kommer færre og færre sygehussenge. Her kan man bl.a. høre Niels Ulrich Holm give sit bud på, hvad det kræver af almen praksis.

Se hele det spændende program og tilmeld dig her

Antibiotikakampagne - gratis bestilling i december

Antibiotikarådets kampagne i 2015 informerer patienter om, at antibiotika kun sjældent er en velegnet behandling af hoste – men at det alligevel er vigtigt at gå til læge og blive undersøgt, hvis man får vedvarende hoste, da tilstanden kan skyldes bagvedliggende sygdom, som skal behandles. I kampagnen er der også fokus på korrekt brug af antibiotika i de tilfælde, hvor det er blevet ordineret.

Der er udarbejdet en plakat, patientfolder og dialogark til kampagnen. Dialogark kan understøtte lægens samtale med patienterne og indeholder den væsentligste information. Folderen kan uddeles til patienter ved konsultationen og har til formål at give basal viden om luftvejsinfektioner med hoste samt antibiotikas virkningsområde og begrænsninger. Plakaten er til ophæng. 

Materialet kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Bestilling i december er gratis - efterfølgende er materialet gratis, men der skal betales forsendelsesomkostninger.

Bestil materialet her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk