Visioner, værdier, teser, pejlemærker …

Kært barn har mange navne. Der har været en række initiativer over de seneste år – både i DSAM alene og i PLO og DSAM sammen – med det formål at skabe et fælles fagligt afsæt for almen medicin. Senest visionsprocessen, hvor alle medlemmer har haft mulighed for at bidrage.


Brug for fælles retning

Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at vi får bundet sløjfe på det arbejde, der har været i gang.

Vi har mere end nogensinde brug for en fælles retning og derfor noget at styre efter. Et behov, der bliver mere og mere presserende i en tid med stigende krav og forventninger til vores fag ikke mindst fra offentlige myndigheder. Vi må hver især dagligt prioritere for at få tid og ressourcer til at gå op.

Et fælles afsæt, lad os kalde det pejlemærker, vil måske kunne hjælpe os hver især i forhold til at kunne være fagligt assertive – men det skulle også gerne gøre det nemmere for fagets selskab at tilkendegive fagets holdning både proaktivt og reaktivt i forhold til politiske udmeldinger og satsninger. Pejlemærkerne vil forhåbentlig også kunne kvalificere vores interne diskussioner, samle os og altså samtidig være fælles retningsgivende, når vi repræsenterer faget udadtil. 


Pejlemærker, vi kan genkende os i

Vi har på bestyrelsens temadag her i februar set på forskelligt råmateriale fra visionsprocessen og de såkaldte syv teser fra Norge. Vi har haft det hele oppe at vende. Drøftet og diskuteret, hvad det er, der kendetegner vores fag over tid, hvad vi kan stå inde for af pejlemærker, og hvordan vi kan formulere det, så det giver mening både for os selv og for andre. Kunsten er, at det ikke må blive for abstrakt, så det bare bliver en række tomme ord. Og på den anden side, må det ikke blive for konkret og detaljeret. Der er et stykke endnu, til vi er i mål. Og det er også ok. For selv om det er et dokument, vi savner, er det også nødvendigt, at vi giver det den tid, det skal have. Samtidig er det også vigtigt at involvere repræsentantskabet og medlemmerne i arbejdet. Det er nemlig altafgørende, at vi får udarbejdet nogle pejlemærker, som alle kan genkende sig selv i – uanset hvordan og hvor man som almenmediciner udøver vores fag. 


Hvad betyder det for dig?

Næste skridt bliver på et møde i april at involvere repræsentantskabet i arbejdet. Når de har givet deres input, så mødes vi igen i bestyrelsen for at justere og forhåbentlig komme med et solidt bud på pejlemærkerne. Det er målet, at vi i løbet af 2016 kan præsentere pejlemærkerne for dig som medlem, så du kan kommentere på dem. Pejlemærkerne giver nemlig først for alvor værdi, når vi alle sammen tager dem til os og stiller os selv spørgsmålene: Hvad betyder pejlemærkerne for mig? Hvad kan jeg bruge dem til i mit daglige arbejde? Hvad kan jeg bruge dem til i de fora, hvor jeg repræsenterer DSAM?

Jeg glæder mig til næste spændende skridt, men allermest til at præsentere dig som medlem for det afsæt, vi når frem til. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte mig. Enten personligt eller via sekretariatets mail dsam@dsam.dk. Og du kan også altid tage fat i et af bestyrelsesmedlemmerne.

Med venlig hilsen

Anders Beich
formand for DSAM


Der drøftes og diskuteres på livet løs. På billedet ses Bolette Friderichsen og Christina Svanholm.

Formand Anders Beich tegner og fortæller.

Lise Dyhr og Annette Houmand lytter opmærksomt.

En af gruppernes bud bliver fremlagt.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk