Antidepressiva til børn og unge – hvordan skal du forholde dig til det?

Der har gennem et stykke tid kørt en sag i medierne omkring praktiserende lægers udskrivning af antidepressiva til børn og unge.

Hvordan skal du som medlem forholde dig?
DSAM’s formand og bestyrelse følger sagen tæt og vil fortsat arbejde på at få et møde i stand med ministeren. Det er vigtigt, at vi som fagligt selskab forholder os til den kritik, der kommer, men også at vi forsvarer os, når det er grund til det.

Vi skal selvfølgelig overholde den retningslinje, der er på området. I korte træk er det jo en psykiater, der stiller diagnosen og ordinerer behandling af depressive børn og unge. De kan så henvise tilbage til den praktiserende læge med en plan for, hvordan der skal følges op. Og herefter kan det så være egen læge, der følger patienten og udskriver recepterne i en periode.


Kritik fra Sophie Løhde

Sagen er foranlediget af en undersøgelse fra Syddansk Universitet (SDU), som viser, at Danmark er det land, der står for den største stigning i brug af antidepressiva til børn og unge under 20 år set over en periode fra 2005-12, samt at de fleste recepter udskrives af praktiserende læger. Undersøgelsen har ført til, at sundheds- og ældreminister Sophie Løhde ved flere lejligheder er citeret for følgende: 

”Det er desværre ikke første gang, at vi hører, at der er praktiserende læger, som udskriver antidepressiv medicin til børn i modstrid med retningslinjerne på området. Derfor er det også både overraskende og skuffende, at flere praktiserende læger tilsyneladende ser stort på det."


En række fejlkonklusioner i undersøgelsen

I undersøgelsen fra SDU skelnes ikke mellem primære ordinationer og receptfornyelser og heller ikke mellem <18-årige og 18-19-årige. 86 % af de børn og unge, der fik recept på antidepressiva i 2012, var 15-19-årige, hvoraf de 18-19-årige meget vel kunne udgøre den primære andel af dem, hvor den receptudstedende læge er speciallæge i almen medicin. Der var med andre ord ikke basis for indholdet af den kritik, der tilfaldt almen praksis. DSAM’s formand, Anders Beich, har ved flere lejligheder tilbagevist kritikken og er bl.a. i pressen citeret for:

”Vi synes stadig ikke, at vi er de bedste til at håndtere depressive børn og unge, men er der ikke andre, der kan gøre det, så håndterer mange altså medicinudskrivning i en periode. Men det er altså ikke os, der bestemmer behandlingen. 

Vi kan forny recepter, hvis der er kommet en ordentlig overlevering fra en børne- og ungdomspsykiater, som fortæller, hvordan vi præcist skal forholde os, og hvornår vi skal lave en opfølgning.”

DSAM har ligeledes bedt om et møde med ministeren for nærmere at få afklaret, hvad der ligger til grund for kritikken: 

”... For vi er ikke interesserede i at få kritik for en opgave, som vi ikke synes ligger bedst hos os – og som vi oven i købet har frabedt os.”DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk