Dialog med ministeren om antidepressiva

Som omtalt i sidste nyhedsbrev har sagen om antidepressiver fyldt godt i den danske presse og ført til at sundheds- og ældreminister Sophie Løhde på baggrund af en undersøgelse fra Syddansk Universitet har udtalt en kritik af de praktiserende læger.

Det viste sig, at undersøgelsen bag bl.a. ikke skelnede mellem ordinationer og receptfornyelser, og et medlem gjorde os opmærksom på, at apotekssystemerne per default har været indstillet til, at enhver receptekspedition tilskrives køberens alment praktiserende læge. Apotekspersonalet skal derfor manuelt rette fra den alment praktiserende læge til en anden læge, fx speciallæge i børne- og ungepsykiatri, når det ikke er den alment praktiserende læge, der har ordineret. 

På baggrund af de mange fejlkilder var der ikke basis for den kritik, der tilfaldt almen praksis. DSAM valgte derfor at kontakte ministeren og ud fra et fagligt grundlag afvise kritikken. Det førte til en konstruktiv dialog mellem ministeren og DSAM, der nu ser ens på sagen. Ministeren indrømmer, at kritikken kunne have været mere nuanceret.

”Vi er glade for, at vores kritik er blevet godt modtaget, og den konstruktive dialog, vi har haft med ministeren,” siger Anders Beich, formand for DSAM. 


DSAM's nye vejledning om hypo- og hyperthyreose er netop udkommet

DSAM har netop udgivet en vejledning om hypo- og hyperthyreose hos voksne samt de subkliniske varianter af disse tilstande. Vejledningen er sammen med en implementeringshåndbog sendt til alle praktiserende læger og medlemmer af DSAM i øvrigt. Med en trinvis opbygning giver implementeringshåndbogen konkrete redskaber til, hvordan man kan implementere de vigtigste anbefalinger fra vejledningen i sin kliniske praksis.

Se mere på DSAM’s vejledningsside

Ny national klinisk retningslinje om psoriasis

Sundhedsstyrelsen har publiceret National klinisk retningslinje for psoriasis.

Den nationale kliniske retningslinje omhandler udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved behandlingen af patienter med psoriasis vulgaris.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Din mailadresse er vigtig for os

I forsøget på at nå ud til vores medlemmer, har vi besluttet, at sende dette nyhedsbrev til alle medlemmer, som vi har mailadresse til. Det er der to gode grunde til. Dels synes vi, det er vigtigt, at bestyrelsen kan komme i kontakt med alle medlemmer, og at medlemmerne ved, hvad der rører sig i selskabet, og dels arbejder vi henimod elektroniske valg til de regionale bestyrelser og repræsentantskabet. 

Hvilke nyhedsbreve du er tilmeldt, kan du se på vores hjemmeside under "Mit medlemskab". Her kan du også afmelde nyhedsbreve og ændre din mailadresse, såvel som din fysiske adresse m.v.

Hører du om en kollega, som trods ovenstående tiltag ikke har modtaget dette nyhedsbrev, så betyder det, at vi ikke har en gyldig mailadresse til vedkommende, så her må du gerne henvise til siden "Mit medlemskab".

Du er også velkommen til at sende en mail til sekretariatet (asg@dsam.dk eller besvar blot mailen med nyhedsbrevet) med dine ændringer. 

Vi beklager, hvis du modtager dette nyhedsbrev i strid med dine ønsker. 

Her finder du Mit medlemskab

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk