Kære medlemmer,

En række initiativer de seneste år - både i DSAM alene og i PLO og DSAM sammen – har haft som mål at skabe fælles fagligt afsæt. Efter mange drøftelser og diskussioner, står DSAM nu med et udkast til pejlemærker for faget almen medicin. 

VI HAR BRUG FOR DIT INPUT, INDEN VI SÆTTER DET SIDSTE PUNKTUM I DENNE RUNDE.

Derfor vil gerne opfordre alle medlemmer til at gå ind på dette link og forholde sig til det udkast, der forelægger nu. Se på det og overvej om du som almenmediciner kan genkende dig i det, eller hvad der skal til, for at det bliver noget, du kan identificere dig med - uanset hvor og hvordan du udøver vores fag.

Deadline for input er 26. september.


Hvorfor skal vi overhovedet have pejlemærker for vores fag?

Pejlemærker er der brug for i en tid med mange krav og forventninger. Flere har savnet en fælles retning og noget at styre efter. Pejlemærkerne skal kvalificere vores interne diskussioner, hjælpe os til at prioritere og ikke mindst filtrere de mange udefra og oppefra kommende forventninger, input og ideer, som handler om, hvad almen praksis skal bruge tiden og ressourcerne på.


Hvor blev visionsprocessen af?

Bestyrelsen drøfter pejlemærkerne.

For at at bruge det store arbejde, der er lagt i visionsprocessen, valgte bestyrelsen på deres temadag i februar 2016, at se på alt materialet derfra. Råmaterialet blev fremlagt, drøftet og diskuteret: Hvad er det, der kendetegner vores fag over tid, hvad vi kan stå inde for og, hvordan vi kan formulere det, så det giver mening både for os selv og for andre? Samtidig blev de syv teser fra Norge taget i betragning og der var enighed om, at formen på dem kunne bruges på de danske almenmedicnske pejlemærker.

Næste skridt var at involvere repræsentantskabet på deres møde i april. Efter deres input kom en revideret version, som igen blev drøftet både i DSAM’s bestyrelse og i FYAM-udvalget, ligesom en række regionale undergrupper henover sommeren har bidraget med præciseringer og værdifulde input. Kunsten har hele tiden været, at pejlemærkerne ikke skulle blive for abstrakte, så det bare bliver en række tomme ord. Og på den anden side, må de heller ikke blive for konkrete og detaljerede. 


Pejlemærkerne giver først værdi, når vi alle tager dem til os

Nu står vi næsten med pejlemærker for faget almen medicin i hånden, og det har hele tiden været bestyrelsens ambition, at kunne præsentere dem for dig som medlem i 2016. Pejlemærkerne giver først for alvor værdi, når vi tager dem til os og stiller os selv spørgsmålene: Hvad betyder pejlemærkerne for mig? Hvad kan jeg bruge dem til i mit daglige arbejde? Hvad kan jeg bruge dem til i de fora, hvor jeg repræsenterer DSAM?


Hvornår er pejlemærkerne helt færdige?

Anders Beich

Når vi har gennemgået dit og de andre medlemmers input, bliver pejlemærkerne endeligt revideret. Herefter godkendes de på det kommende bestyrelsesmøde. Når dette er sket, vil vi præsentere dem på Lægedage, hjemmesiden, Facebook og i nyhedsbreve. Og der vil blive trykt en plakat, som de praksis’ der ønsker det, kan hænge op.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte mig. Enten personligt eller via sekretariatets mail dsam@dsam.dk. Og du kan også altid tage fat i et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Med venlig hilsen

Anders Beich
formand for DSAM


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk