Nye ansigter i DSAM’s bestyrelse

I forbindelse med de regionale valg er der kommet tre nye ansigter i DSAM's bestyrelse.

Maria Bach Nikolajsen, FYAM, valgt af repræsentantskabet
Hans Christian Kjeldsen, udpeget af region Midtjylland
Jens Søndergaard, udpeget af region Syddanmark.

Den samlede bestyrelse kan ses her.

På bestyrelsesmødet den 13. oktober blev der budt velkommen til de nye medlemmer. To af de nye medlemmer kan ses på billedet – Hans Christian Kjeldsen til venstre og Jens Søndergaard til højre. Maria Bach Nikolajsen er ikke på billedet på grund af forfald til mødet.


Ny NKR om behandling af angst hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny klinisk retningslinje omkring behandling af angst hos børn og unge. Angst er en af de mest udbredte psykiatriske lidelser hos børn og unge, og det anslås, at mellem 5 og 10 ud af hver hundrede børn og unge på et tidspunkt vil lide af angst, inden de bliver voksne. Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig til sundhedsprofessionelle, der behandler børn eller unge med angst. Repræsentanter fra DSAM har været involveret i at udarbejde retningslinjen.

Du finder den nye retningslinje her

Dimensionering af speciallægeuddannelsen

I forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen i almen medicin 2018-2022 har Sundhedsstyrelsen bedt DSAM vurdere behovet for speciallæger i almen medicin i fremtiden.

DSAM’s klare svar er: Nu og i fremtiden mangler der speciallæger i almen medicin. Generelt efterspørges der flere almenmedicinere til almen praksis, end der er læger, der søger. Det betyder, at der er ydernumre, der ikke besættes. DSAM vurderer, at der er i 2030 er behov for at beskæftige 5.000 almenmedicinske speciallæger i primærsektoren. Dels på grund af den stigende opgavemængde i almen praksis, og dels fordi flere finder arbejde uden for almen praksis. 

Her kan du læse hele DSAM’s høringsvar, der bl.a. også beskriver, hvilke regionale forskelle der skal tages højde for.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk