Ses vi på Lægedage?

DSAM har som sædvanlig en stand på Lægetorvet. Her kan du møde medarbejdere fra sekretariatet og medlemmer af DSAM’s bestyrelse. Vi glæder os til at møde dig.


7 pejlemærker for faget almen medicin
Her vil vi også præsentere de 7 pejlemærker for faget almen medicin, som DSAM netop har vedtaget. Alle medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input, og det er der kommet mange værdifulde præciseringer ud af. For at give pejlemærkerne kød og blod har vi brug for gode historier om, hvordan pejlemærkerne indrammer din praksis i hverdagen. Vi indsamler derfor gode historier og vil efterfølgende bruge dem til at fortælle omverdenen, hvordan vi som almenmedicinere hver dag året rundt bidrager til et mere bæredygtigt og personcentreret sundhedsvæsen. Se og læs mere om pejlemærkerne her, og send din historie til dsam@dsam.dk.


Har du input til vejledningen "den gode canceropfølgning"?

Kliniske vejledninger fra DSAM
DSAM er i gang med at revidere konceptet for vejledninger. Det betyder, at vejledninger fremover udkommer hurtigere, primært udgives elektronisk og nogle vil være kortere end traditionelt. På dsam.dk – publikationer, kan du få et overblik over alle vejledninger, der er på vej.

Den gode canceropfølgning
En af de nye vejledninger i pipelinen er "Den gode canceropfølgning".
Vi har efterhånden mange canceroverlevere, i øjeblikket ca. 80 pr. læge, og tallet stiger hastigt i disse år. Vejledningen skal være en hjælp til lægen, så vi får overblik over den enkelte cancerpatient – og får etableret en alliance at bygge på i årene fremover.

Arbejdsgruppen vil gerne høre, hvad kollegerne kunne ønske sig af sådan en vejledning.

Hvilke spørgsmål skal vejledningen besvare, så canceropfølgningsopgaven bliver til at gå til for dig?

Foreløbig har vi planlagt nogle kapitler, som du kan se her. Her finder du også nogle spørgsmål. Du behøver ikke forholde dig til dem alle. De er blot ment som inspiration, og alle slags input er velkomne!

Send dit svar på mail til dsam@dsam.dk. Vi vil meget gerne høre fra dig inden 1. januar 2017.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk