DSAM glæder sig over OK18

Det er meget glædeligt, at det er lykkedes for PLO's Forhandlingsudvalg at få forhandlet en ny aftale for almen praksis på plads med Danske Regioner. Vi vil gerne takke PLO for det store og vedholdende arbejde for at få aftalen i hus.

DSAM's umiddelbare vurdering er, at aftalen giver grobund for, at fagligheden kan tilgodeses, og at almen praksis kernefunktion – at være det sted borgerne henvender sig, når der er noget, der trykker eller bekymrer helbredsmæssigt – kan bevares. Samtidig er der basis for at videreudvikle på eksisterende modeller for almen praksis, herunder omsorgen for mennesker med kroniske lidelser, som allerbedst udøves hos egen læge.

Set med vores øjne er almen praksis allerede moderne og fremtidssikret i forhold til det, som danske patienter ønsker sig, og denne aftale giver på nogle områder mulighed for yderligere udvikling af godt almenmedicinsk håndværk. Det gælder nu om at få sat et solidt almenmedicinsk aftryk på udmøntningen af aftalen.

Kvalitetsudviklingsarbejdet skal fremover kunne foregå i klynger på baggrund af data fra egen praksis, og det er her, det største nye potentiale til forbedring skal findes. Her venter et stort stykke arbejde forude med strukturering, fagligt indhold og evalueringsmetoder i disse nye klynger, og DSAM glæder sig til at indgå konstruktivt i dette arbejde.

Der er også nogle ambitioner i forhold til svage patientgrupper og rekruttering af nye læger, som peger i den rigtige retning i denne aftale.

Alt i alt en god dag for faget almen medicin, som nu for alvor kan begynde at se fremad og med en aftale, som bør kunne give de yngre almenmedicinere lyst til en fremtid i almen praksis.

Mange hilsner
Anders Beich og Annette Houmand

 - 28,6 KB  - 43,5 KB
Anders Beich, formand for DSAM Annette Houmand, næstformand i DSAM

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk