DSAM´s cancervejledning blev godt modtaget i medierne

I forbindelse med at DSAM’s cancervejledning ”Kræftopfølgning i almen praksis” blev lanceret, sendte Ritzaus Bureau mandag morgen historien ud til deres mediekunder. Hele 37 medier tog historien til sig. De fleste med overskriften ”Læger giver kræftoverlevere nyt livsmod”, hvilket bl.a. prydede sider i Berlingske, Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten og BT.

Historien kom også i mange lokale medier og får dermed en bred folkeoplysende effekt. Du finder vejledningen her, og her kan du læse en af de mange pressehistorier.

 


Omskæring af drenge

DSAM afgav ultimo 2013 et ganske kort høringssvar til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om omskæring af drenge”. Den fulde ordlyd af høringssvaret er: ”Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, mener som fagligt selskab, at omskæring kun skal udføres på medicinsk indikation.” Denne udtalelse står vi ved som fagligt selskab i 2018. 

Ordet ”lemlæstelse” blev anvendt i to nyhedsbreve til medlemmerne i 2014. Disse nyhedsbreve er nu fjernet, da vi har erfaret, at ordet kan virke stødende. Formuleringen fra 2014 er at betragte som historisk og bør ikke anvendes med reference til DSAM i dag.

DSAM har ikke yderligere kommentarer og henviser til overstående udtalelse.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk