Kære kollega

I rigtig mange praksis fylder diabetes meget i den kliniske hverdag. Som følge af OK18 kommer opgaven til at fylde endnu mere, da almen praksis overtager en del af sygehusbehandlingen for denne patientgruppe. DSAM er meget opmærksom på dette og har en række tiltag i støbeskeen til medlemmerne. Bl.a. er DSAM's vejledning om type 2-diabetes ved at blive opdateret og forventes at komme i høring lige efter sommerferien.

Behandlingsvejledning for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes

Der er også netop udkommet en opdateret vejledning for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes. Dette er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Link til Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Link til algoritme

Vi håber, at I finder vejledningen brugbar i en travl klinisk hverdag.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk