Vil du være med til at skrive et FAQta-ark, som giver hurtig og overskuelig viden om urinvejsinfektioner?

Baggrund
Urinvejsinfektioner er hyppige i almen praksis, og blandt ældre patienter er det den hyppigste årsag til antibiotikaudskrivning. FAQta-arket vil tage udgangspunkt i de tilgængelige diagnostiske tests i almen praksis og beskrive de hyppigste faldgruber, der kan føre til overdiagnostik og overbehandling af urinvejsinfektioner. Desuden beskrives særlige forholdsregler ved f.eks. gravide kvinder, mænd, børn og ældre. Et FAQta-ark har som udgangspunkt omfang af et dobbeltsidet A4-ark.

Foruden medlemmer til arbejdsgruppen, søger vi også efter en referee til at foretage peer-review af FAQta-arket.

DSAM udgiver løbende vejledninger og FAQta-ark, som kort og præcist stiller spørgsmål og giver svar til et aktuelt emne. 

I 2018 har DSAM udgivet en vejledning om kræftopfølgning i almen praksis samt en farmakologisk behandlingsvejledning af type 2-diabetes lavet i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab. Se øvrige FAQta-ark og vejledninger på vej her. 

Frist
Der er mulighed for at melde sig frem til 1/8 2018. Send en mail til DSAM på dsam@dsam.dk, hvor du kort skriver, hvem du er og hvorfor du gerne vil være medforfatter af et FAQta-ark om urinvejsinfektioner eller måske ønsker rollen som referee.
Du får svar senest 1/9 2018.

Honorar
3.000 kr. til medlemmer af arbejdsgruppen. Rollen som referee er ulønnet. 

Se eksempel på DSAM FAQta-ark her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk