Pesticider på recept?

DSAM bliver løbende inviteret til at indgive høringssvar på forskellige emner, ofte kommer der rigtig mange lovforslag lige op til sommerferien, hvilket er problematisk. Se oversigt her, hvis du vil vide, hvad DSAM har svaret i de enkelte høringer.

Senest har Sundheds- og ældreministeriet fremsendt ”Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer”.

Kort fortalt går en af ændringerne ud på, at på grund af den store efterspørgsel på cannabis som medicin, ønsker ministeriet nu at tillade pesticider i importerede cannabisprodukter til medicinsk brug for at kunne efterkomme et ønske om flere forskellige produkter på hylderne i apoteket.

DSAM er som bekendt skeptisk overfor cannabis-ordningen i det hele taget. Hele forsøgsordningen varsler et paradigmeskifte, hvor efterspørgsel og folkestemning snarere end evidens kan betyde noget for, hvilke behandlinger sundhedsvæsenet forventes at stille til rådighed for patienterne. At man nu af efterspørgselshensyn ønsker at tillade pesticidrester i præparater til medicinsk brug er alligevel overraskende. Læs DSAM’s høringssvar her.


Overdiagnostik præger mediebilledet i næste uge

I DSAM arbejder vi i øjeblikket med at lægge hånd på de sidste forberedelser til konferencen ’Preventing Overdiagnosis’, hvor DSAM er medvært. Den finder sted på Panuminstituttet i København mandag den 20.-22. aug.

Pressen er inviteret og har vist stor interesse for konferencen, der gæster ca. 450 deltagere fra over 30 forskellige lande. Hold øje med nyhederne og Facebook (husk at følge Dansk Selskab for Almen Medicin, hvis du ikke gør det i forvejen) fra næste uge, hvor overdiagnostik kommer til at præge mediebilledet.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk