Der skal ikke være elektronisk valg i Region Nordjylland

På onsdag trykker valgsekretariatet i FAS på knappen og sender valgmail ud. Men mailen kommer ikke til medlemmerne i Region Nordjylland. Her stemte antal kandidater nemlig præcist overens med antal ledige poster.

De fleste er gengangere, kun Andreas Kakulidis Toft er et nyt ansigt. Han kommer ind som FYAM-suppleant i stedet for Anne Grethe Schioldan, som ikke genopstillede. 

Regionsbestyrelsen i Nordjylland har herefter konstitueret sig således:

Bolette Friderichsen, formand og medlem af DSAM’s hovedbestyrelse
Janni Kristensen, næstformand og medlem af Nordkaps bestyrelse
Troels Mengel-Jørgensen, repræsentant
Ditte Værens, FYAM-repræsentant og PLO-observatør
Morten Krause Nielsen, suppleant
Hans West, suppleant
Andreas Kakulidis Toft, FYAM-suppleant

OBS for medlemmer af DSAM! Hvis du har modtaget denne mail, men ikke arbejder/uddanner dig i Region Nordjylland, er der stor sandsynlighed for, at du står forkert registreret i DSAM’s medlemsdatabase. Vi vil i så fald bede dig rette dine oplysninger via dette link eller kontakte sekretariatet på tlf. 7070 7431. Ændringerne vil gælde fremadrettet, men vil ikke få indflydelse på dette valg, da det ikke er muligt at eftersende stemmesedler.

Den nye regionsbestyrelse. Øverst: Hans West, Ditte Værens, Troels Mengel-Jørgensen.
Nederst: Janni Kristensen, Bolette Friderichsen og Andreas Kakulidis Toft. Morten Krause Nielsen mangler på billedet.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk