På Repræsentantskabsmødet lørdag den 6. oktober fremlægger formand Anders Beich mundtligt formandens beretning 2017/2018. Beretningen kommer ind på de vigtigste organisatoriske og økonomiske ændringer, høringer og udpegninger samt tre udvalgte fokusområder: ”Personcentreret almen medicin”, ”Mest til dem med størst behov” og ”Patienter med flere lidelser”.

Desuden gives en status på vejlednings- og kvalitetudviklingsområdet samt de pressesager, der har fyldt mest i det forgange år: Cannabis, tolkegebyr, forskningsformidling, deling af helbredsoplysninger uden samtykke og syge i beskæftigelse.

Endelig er der en beskrivelse af de møder og events, som DSAM har været med til at arrangere, og også af dem, der er på vej.

Du kan læse hele formandens beretning her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk