Nytænkende kvalitetslounge giver plads til græsrodsprojekter

Nordisk Kongres for Almen Medicin 2019 har fokus på kvalitet, og den måde der arbejdes på i almen praksis. En såkaldt ”kvalitetslounge” giver plads til alle de spændende projekter, der spirer og gror i almen praksis, men som ikke nødvendigvis følger gængs videnskabelig praksis.

I planlægningen af programmet for Nordisk Kongres 2019 i Aalborg ønsker planlægningskomiteen at gøre plads til de læger og praksispersonale, som hver dag arbejder på at forbedre deres praksis og øge kvaliteten i patienternes møde med deres praktiserende læge.

Hvad er kvalitetsloungen på Nordisk Kongres?
Kvalitetsloungen er således et helt nyt forum, hvor praktiserende læger kan dele de udfordringer, de oplever i deres praksis og kan præsentere de tiltag, som de har sat i værk, for at løse udfordringerne. Kvalitetsprojekterne følger ikke nødvendigvis en gængs videnskabelig praksis, men de er et vigtigt element i den konstante udvikling indenfor almen praksis. Det kan f.eks. være projekter, der omhandler bedre smertebehandling til patienter, reducere ventetider eller skabe bedre tilgængelighed til lægepraksissen overfor patienter. Udfordringerne og projekterne i almen praksis er mange.


Ansøg PLU om økonomisk tilskud til konferencen

Har du brug for økonomisk tilskud til konferencedeltagelsen kan PLU fonden måske hjælpe dig.

PLU-fondens næste ansøgningsfrist er d. 20. februar 2019. Her kan du søge om deltagergebyr til kongressen, dækning af tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter. (Bemærk, at fonden har begrænsede midler.)

Du kan ansøge om støtte her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk