DSAM Midtjylland inviterer medlemmer til kombineret debat- og valgmøde

tirsdag, den 3. september kl. 17.30 til 21.00
Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Programmet ser således ud:

Kl. 17.30 Velkomst
Kl. 17.40 Mere personale, studerende og uddannelseslæger – kan vi rumme dem alle?
Kl. 18.30 Fælles diskussion
Kl. 19.00 Spisning
Kl. 20.00 Kort oplæg, om hvad DSAM har arbejdet med det sidste år
Kl. 20.15 Kort oplæg, om hvad FYAM har arbejdet med det sidste år
Kl. 20.30 Valgprocedure og valgoplæg

Tilmeld dig mødet her senest onsdag den 28. august 2019


Debat

Før vi går i gang med valgmødet, sætter vi fokus på temaet: Mere personale, studerende og uddannelseslæger – kan vi rumme dem alle?

Vi opfordres i disse tider til at ansætte mere personale til at afhjælpe med de opgaver vi skal varetage. Samtidig er det planen, at alle KBU-læger igen skal ud i almen praksis – og forhåbentligt kommer der også flere ud i hoveduddannelse. Antallet af medicinstuderende, der skal i klinisk ophold i almen praksis, er steget støt igennem flere år. Ovenikøbet er der tale om, at vi også skal deltage i uddannelse af sygeplejersker til primærsektoren – kan det være et kvalitetsløft til vores personale?

Hvis vi har masser af fri plads i klinikken, er det jo dejligt, men mange har begrænset fysisk plads og ikke alle mulighed for bare lige at udvide de fysiske rammer.

Hvis vi kun har én ledig stol, hvem skal vi så placere i den stol?  Personale? Den studerende? Uddannelseslægen?
Kan vi organisere os, så der bliver plads til flere, eller skal vi prioritere nogen fremfor andre?

Vi vil slutte af med en fælles diskussion af de muligheder og udfordringer, dette giver os.


Valg

I år er der tre medlemmer på valg i Regionsbestyrelsen i Midtjylland, hvoraf mindst en skal besættes af en speciallæge i almen medicin og mindst en skal besættes af et FYAM-medlem. Den sidste kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer. Der er desuden tre ledige suppleanterposter.

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 4. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på hjemmesiden, og på selve valgmødet får hver kandidat to minutter til at præsentere sig selv.

Valget foregår elektronisk i perioden 11.-18. september. Vil du sikre dig en stemme, er det vigtigt, at dine medlemsoplysninger er opdaterede. Det kan du tjekke på "Mit medlemskab" på hjemmesiden. Klik på "Glemt koden?" og få tilsendt dit password. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk