Smertepatient Lise Lotte Pedersen
bød ind med vigtig input.

Den 22. august på Scandic Hotel i Ålborg afholdt DSAM-Nord i samarbejde med NordKAP et velbesøgt medlemsmøde. Emnet var behandling af kroniske smerter - hvordan hjælper vi vores patienter bedst?

Når nu Sundhedsstyrelsen siger, at vi skal se patienterne i konsultation ved receptudskrivning, hvad skal indholdet af konsultationen så være for at give mening og måske forandring?

Vi fik spændende og vigtigt input fra den erfarne smertepatient Lise Lotte Pedersen, formand for FAKS (Forening af kroniske smertepatienter) i Nordjylland; en sober patientforening som vi og vores patienter med fordel kan hente viden og støtte fra.

Thomas Gregersen fra Lægemiddelenheden gav en hurtig rundtur i medicinsk behandlings fordele og mange ulemper. Marianne Siersbæk introducerede den særdeles velskrevne patientfolder “Veje til at meste langvarige smerter”, som kan inspirere både patient og læge til samtalens indhold.

Ved den efterfølgende diskussion kom vi godt rundt om emnet ved at se på konsultationernes aktuelle form og indhold, fordele og udfordringer ved dette og dernæst drømme og ønsker og muligheder i fremtiden. Lyt og forstå, var det vigtige budskab fra LiseLotte og hendes mand. Vær varsom med medicin. Se på hverdagen og den praktiske håndtering af livet. Husk, at der findes samarbejdspartnere bl.a i sundhedscentrene, i hjælpemiddelenhederne, i socialforvaltningerne, i Smertecentrene og ved psykologer.

Se mere her:

Mødet er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis, så deltog du i mødet, kan du få dækket transportudgifter. Mødet har aktivitetsnummer 2019-0542.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk