Kære DSAM-medlem i Region Midtjylland

Hermed en hilsen fra det hold, der varetager DSAM's arbejde regionalt i Midtjylland.

I regionsbestyrelsen er vi det næste år: Asger Dalmose, Maria Bach Nikolajsen (FYAM), Marius Andersen, Pernille Vieth (formand) og Roar Maagaard.

DSAM beskæftiger sig med mange forskelligartede aktiviteter. Alle aktiviteter skal kunne rummes inden for fagets udvikling, netværk, repræsentation og formidling, jf. formålet for DSAM. Og selvfølgelig også i forhold til selskabets fire stående udvalg, der har fokus på uddannelse, kvalitet, forskning og internationalt samarbejde. Vi  overlapper med andre af vores faglige organisationer og samarbejdsorganisationer, herunder KiAP (klyngearbejdet), Midtkraft (praksiskonsulentordningen, udviklingspraksis, og meget andet), forskningsenheden og Institut for Folkesundhed samt naturligvis PLO, som vi lokalt har en lang tradition for et godt samarbejde med.

Tøv ikke med at henvende dig til os, hvis der er noget fagligt, du ønsker, at vi tager op, eller noget, du på anden måde ønsker at dele med os.

Det kan være svært at hitte rede i, hvilke organisationer og udvalg der står for hvad, og hvor man skal henvende sig med hvilke spørgsmål. Du kan altid starte hos os, så griber vi bolden og sender den videre til rette samarbejdspartner eller følger selv op på sagen.

FYAM er en aktiv underafdeling af DSAM, som vores yngre kolleger driver med stort engagement. Her i regionen har de en lang tradition for at lave medlemsarrangementer med fagligt indhold. Som DSAM-medlem er du også meget velkommen til at deltage i møderne. Det næste møde er relevant for både yngre læger og for de mere garvede. Emnet er metakognitiv terapi, og underviser er psykolog, ph.d. Pia Callesen. Har du ikke mulighed for at høre Pia Callesen på Lægedage, er der en ny mulighed onsdag den 4. december ved FYAM's arrangement på universitetet. Der er tidligere udsendt særskilt invitation. Hvis ikke du allerede er tilmeldt, kan du gøre det her.

Brug os gerne, kom med ønsker til, hvad vi behandler.

Og vi har altid plads til en til, så får du interesse for at deltage eller på anden måde se, hvad vi laver, så skriv endelig.

De bedste kollegiale hilsner
Pernille Vieth, formand DSAM Midtjylland
pvieth@dadlnet.dk


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk