DSAM's nye bestyrelse har holdt de første møder. Se hele bestyrelsen inkl. observatører og suppleanter her. Du finder også kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer og kan se, hvilke ordførerskaber de har.

På billedet ses hele den valgte bestyrelse.

Fra venstre mod højre er det:

  • Lasse Karlsen Eck, Rekruttering, FYAM-medlem
  • Anne Møller, Forskning, Region Sjælland
  • Bolette Friderichsen, næstformand, Uddannelse og rekruttering, Region Nordjylland
  • Roar Maagaard, Internationalt, Region Midtjylland
  • Anders Beich, formand, IT og data, valgt af repræsentantskabet
  • Claus Rendtorff, Kvalitet, valgt af repræsentantskabet
  • Daniel Kaminski Rotenberg, Medicinområdet, Region Syddanmark
  • Jesper Bossel Holst Christensen, formand for DSAM’s FYAM-udvalg
  • Lise Dyhr, Ulighed i sundhed og Personcentreret Almen Medicin, Region Hovedstaden

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk