Snart lander tre kliniske vejledninger i postkassen hos alle landets praktiserende læger og FYAM-medlemmer.

  • Kræftopfølgning i almen praksis
  • Type 2-diabetes - opfølgning og behandling
  • Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes.

Kræftopfølgning i almen praksis

Vejledningen ’Kræftopfølgning i Almen Praksis’ udkom i april 2018 i en elektronisk version. Siden har DSAM’s bestyrelse på opfordring af flere medlemmer besluttet, at vejledninger også skal udkomme på tryk, og der er i den forbindelse tilføjet et afsnit om eksistentielle senfølger. Vejledningen er ikke en onkologisk vejledning, men en almenmedicinsk. Den lægger vægt på vores almindelige arbejdsmetode: Lyt til patientens fortælling, brug din viden og epikrisen, læg en plan, og prioritér. 


Diabetesvejledningen

Diabetesvejledningen er en opdatering af vejledningen fra 2012. Selv om de grundlæggende principper for behandling af patienter med type 2-diabetes er relativt uændrede i forhold til 2012, har specielt introduktionen af nye farmaka gjort det påkrævet at opdatere vejledningen. Vejledningen er primært målrettet almen praksis. 

Desuden medsendes DSAM’s kliniske vejledning i insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes fra 2018.


Laminatark

Til både kræft- og diabetesvejledningen medfølger laminatark. Laminatark for vejledningen om kræftopfølgning beskriver de opmærksomhedspunkter, du kan have i konsultationen med patienten, der har eller har haft kræft. Laminatark for vejledningen om type 2-diabetes beskriver diagnostiske kriterier og behandlingsmål for sygdommen.  


Vejledningerne findes ligeledes på DSAM’s hjemmeside. Se her:

Hvis du har brug for flere eksemplarer af vejledningerne, kan de købes her.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vejledningerne eller til DSAM’s vejledningsarbejde generelt, er du velkommen til at skrive til os på dsam@dsam.dk


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk