Faglig vurdering af kritiske og ikke kritiske funktioner i almen praksis

Sundhedsstyrelsen udgav den 18. marts 2020 et notat om ”Almen praksis’ rolle i forbindelse med COVID-19".

I det notat beskrives, hvad der forstås ved kritiske funktioner, og der er eksempler på opgaver, der fortsat skal varetages i almen praksis. Definitionen af kritiske funktioner er tidligere offentliggjort i notat fra Sundhedsstyrelsen af 16. marts 2020.

En kritisk funktion er således ikke synonym med ”akut” eller ”livskritisk”, men er en aktivitet, der er nødvendig for at hindre forværring i individuel sundhed. Der lægges også vægt på fra Sundhedsstyrelsens side, at det i høj grad handler om funktioner, der er med til at opretholde den enkeltes funktionsniveau. Det kan imidlertid være svært at vurdere, om en funktion er kritisk, og vi har derfor arbejdet på en vejledning, der kan understøtte den enkelte praktiserende læges vurdering af dette.

Det er dog en kompliceret opgave, og det har desværre vist sig, at vi ikke kunne leve op til vores mål om at udsende en sådan liste i denne uge. Det beklager vi, men vi har i DSAM's corona-taskforce vurderet, at det er vigtigt, at vi gennnemarbejder denne udmelding. Imidlertid har de sidste par uger også vist, at vi i alle forhold arbejder mod tiden - også i forhold til udmeldinger. Vi arbejder desuden med sparsom evidens og krav fra forskellig side til vores arbejde og opgavevaretagelse i almen praksis.

Så derfor: Listen med en oversigt over kritiske og ikke-kritiske funktioner bliver først udsendt i løbet af søndag den 22. marts. Vi håber på jeres forståelse og glæder os over jeres opbakning, feedback og støtte i denne specielle situation.

På vegne af DSAM's corona-taskforce:
Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, medlem af bestyrelsen 
Louise Hørslev, sekretariatschef


Litteratur og information

Coronafanen på DSAM's hjemmeside er udvidet med en samling af links til relevant litteratur og information. Det drejer sig indtil videre om links til artikler via Lancet og JAMA og et link til Steno Diabetes Centers samling af COVID-19-relevant litteratur. Der er også et link til pandemiovervågningen fra John Hopkins University.

Se mere på dsam.dk/corona
DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk