Sundhedsstyrelsen udsendte i går en opdatering og præcisering af deres retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

DSAM har efterfølgende udarbejdet resume med repetition og pointer af særlig relevans og nyhedsværdi for almen praksis’ drift og visitation. Der er nyt eller kommentarer omkring:

  1. Visitation af børn
  2. Test ved smittespredning på plejehjem og i institutioner
  3. Vurdering af COVID-19-status med henblik på raskmelding
  4. Rækkefølge for, hvem der kan testes ved COVID-19-mistanke
  5. Værnemidler ved ligsyn.

Såvel retningslinjer som resume er opdateret på dsam.dk/corona, hvor vi også løbende lægger andre corona-relaterede retningslinjer og notater op samt henvisninger til andre hjemmesider og anden litteratur, der kan være relevant for almen praksis. 


På vegne af DSAM's corona-taskforce

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk