Behandling af plejehjemsbeboere med COVID-19

Danmarks ca. 41.000 plejehjemsbeboere over 65 år udgør en særlig gruppe, når det drejer sig om COVID-19. Det må forventes, at mange af disse patienter ikke skal indlægges på sygehus, hvis de bliver syge med COVID-19. Mange har fravalgt indlæggelse, nogle vil have svært ved at tåle indlæggelsen, og for andre vil det være udsigtsløst. 

DSAM udgiver derfor en elektronisk miniguide til palliation af COVID-19-patienter på plejehjem til brug for de praktiserende læger, herunder plejehjemslæger. Guiden er forfattet af engagerede medlemmer med stor viden på området og i samråd med relevante samarbejdspartnere. 

Den er samtidig sendt i høring, så der vil komme en version to på et senere tidspunkt, hvor høringssvar vil blive indarbejdet. 

Se miniguide til behandling af patienter på plejehjem med COVID-19

Hvem skal blive hjemme, når samfundet gradvist åbner – egen læges rolle og ansvar

Det er et rigtig svært spørgsmål – og hvem skal besvare det? Er det os som praktiserende læger, eller er det arbejdsgivere og fagforening? I DSAM's corona-taskforce gør vi os mange tanker, inden vi sender information ud til medlemmerne. Men vi bliver også hele tiden klogere og skarpere – blandt andet ved hjælp af jeres gode feedback. Derfor har vi valgt at dele vores opfattelse og forståelse af smitten i samfundet, som er baggrund for vores rådgivning. Da samfundet blev "lukket”, var strategien at isolere familier/husstande fra hinanden, som på det tidspunkt var smittefladerne til andre grupper og fælles områder. Individuel isolation af enkelte medlemmer ved sygdom, god hygiejne ved smitteflader og afstand var løsningen på at reducere smittespredning.

Når samfundet nu åbnes igen, så flytter smittefladerne uvægerligt tættere på det enkelte menneske – ofte ind i den enkelte husstand. Det kan ikke undgås. Vi skal nu til at iagttage de samme principper om individuel isolation ved mindste sygdomstegn, god hygiejne ved indgang til og udgang fra husstanden, hyppig rengøring af fællesarealer, og i nogle tilfælde behørig afskærmning af dem, der måtte være i særlig risiko. På den måde kan vi fortsat holde smittetrykket nede. 

Vi har opdateret notatet. Læs mere om risikogrupper her

Nyt om medicin og COVID-19 – information til praktiserende læger

Der er netop lanceret en ny hjemmeside, hvor du kan finde anbefalinger samt den nyeste evidensbaserede viden om lægemidler, der har været mistænkt for at påvirke et COVID-19-forløb negativt, fx ACE-hæmmere, NSAIDs, methotrexat, m.fl. Lægemidler, der undersøges som eventuelle fremtidige behandlinger af COVID-19, omtales også. Anbefalingerne, samt korte faglige begrundelser for disse, er baseret på en dybere evidensgennemgang foretaget af Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Relevante udmeldinger fra Sundhedsmyndighederne omtales også.Hjemmesidens indhold er forelagt Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, og den understøtter og supplerer Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger. Udarbejdet af Medicinfunktionen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Den vil blive opdateret løbende, når der er ny viden.

Den detaljerede gennemgang kan ses på covid19medicin.dk

Du kan også finde link til medicingennemgangen på dsam.dk/corona

 

På vegne af corona-taskforce:
Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk