I DSAM´s corona-taskforce forsøger vi at finde balancen mellem at udsende relevant viden til vores medlemmer og at undgå at bidrage til at øge forvirringen. Vi vurderer imidlertid, at der er medlemmer, som har gavn af vores opsummering af relevante pointer fra de nye retningslinjer, så her kommer et notat med kommenterede pointer fra den nyeste generelle retningslinje. Vi har trukket de punkter ud, som vi vurderer, har mest relevans for almen praksis.

Der er i dag (22. april) varslet en ny udgave af retningslinjen "Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i almen praksis". Denne forventer vi også at kommentere på og vender tilbage, så snart der er nyt.

Se DSAM-notatet her

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk